Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Odvzem vzorcev tal in rastlin za N-min analizo

datum: 20.04.2018

Analiza tal N-min se je do sedaj izvajala za namene integrirane pridelave poljščin in zelenjave, od 2015 naprej pa so jo obvezani izvajati tudi vsi vključeni v operacijo KOPOP poljedelstvo in zelenjadarstvo. N-min analiza tal na vsebnost mineralnega dušika (N) tal se opravlja v glavnih kmetijskih kulturah na njivah z namenom določitve potrebnega odmerka dušičnih gnojil za dognojevanje in gnojenje.

Minimalno število analiz, ki jih je treba izdelati pri izvajanju operacije KOPOP POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO – POZ_ NMIN - obvezne zahteve:

  • do vključno 3 ha površin: 1 analiza;
  • nad 3 ha do vključno 10 ha površin: 2 analizi;
  • nad 10 ha do vključno 20 ha površin: 4 analize
  • nad 20 ha do 100 ha površin: za vsakih nadaljnih 10 ha površin (nad 20 ha) 1    dodatna analiza.

Obvezna zahteva POZ_ NMIN pomeni izvajanje HITRIH TALNIH ali RASTLINSKIH TESTOV na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh oz. v rastlinskem soku, kjer rastejo kmetijske rastline glavnega posevka. Namen testiranja je preprečevanje prekomerne uporabe dušikovih gnojil in določanje optimalnega odmerka dušika glede na trenutno dejansko stanje zaloge dušika v tleh.

Analize se priporoča opraviti pred dognojevanjem poljščin, zelenjadnic in drugih kmetijskih rastlin.

Večina pridelovalcev poljščin ima sedaj posejana žita, ki so v fazi kolenčenja, kjer lahko odvzamejo vzorce rastlin za določitev nitratnega dušika v rastlinskem soku pred 2. ali 3. dognojevanjem pšenice ali ječmena. Odvzame se poprečno po celotni njivi pšenice ali ječmena cca. 50 bili in se jih še isti dan dostavi v laboratorij na Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. Vzorec seveda primerno označimo!

V koruzi se Nmin analiza opravi z odvzemom talnega vzorca za N-min pred dognojevanjem koruze v maju oz. začetek junija.

Dognojimo glede na rezultate anlize z manjkajočo količino N/ha do priporočene količine N/ha v posamezni vrsti in fazi rastlin.

Odvzem talnega vzorca za N-min analizo:

Vzorce tal, enako kot za klasično analizo, najlažje odvzamemo s sondo (lahko tudi z lopato) na čim več mestih (vsaj 15 - 20) po celi površini njive. Globina vzorčenja naj bo do globine oranja (30 cm).

Zemljo v vedru dobro zmešamo in odvzamemo vsaj 0,5 kg zemlje za vzorec, ki ga damo v vrečko in na zunanji strani označimo z vsemi obveznimi podatki – KMG-MID, naslov, kultura, GERK (glej obrazec spodaj). Na posameznem vzorcu morate navesti vse GERK-e posamezne kulture, ki jih vzorec predstavlja.

Po odvzemu je potrebno vzorec tal obvezno takoj dati v hladen prostor, najbolje v hladilnik in ga v najkrajšem času, po možnosti še isti, najkasneje pa naslednji dan zjutraj, dostaviti v laboratorij v hladilni torbi z ledom. Hladilno torbo je najbolje imeti že s seboj na njivi. V kolikor vzorca ne moremo dostaviti do laboratorija isti ali takoj naslednji dan, ga lahko zamrznemo v tanki plasti.

N-min analize opravljamo v Agroživilskem laboratoriju na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica.

Vzorce sprejemamo:

vsak dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih

po dogovoru z laboratorijem (05 33 51 227) ali s kmetijskim svetovalcem.


Gnojenje koruze na podlagi rezultata Nmin analize

Dognojevanje koruze z dušikom priporočamo, če so vrednosti meritev nitratnega dušika v tleh nižje od 21 mg/kg tal. Vzorec tal priporočamo odvzeti čim bolj pozno pred predvidenim dognojevanjem, ko še lahko opravimo strojno dognojevanje in okopavanje z medvrstnim dognojevalcem. V primeru, da vzorec odvzamemo prezgodaj po setvi in so vrednosti meritev nad 21 mg/kg do globine 30 cm, priporočamo opraviti medvrstno okopavanje, ponovno vzorčenje in po potrebi dognojevanje pred zadnjim okopavanjem.

Višje vrednosti nitratnega dušika v tleh najdemo:

  • v primeru uporabe gnojevke,
  • večjih količin hlevskega gnoja
  • zaoravanju ostankov lucerne ali drugih detelj.

V segretih in vlažnih tleh mikroorganizmi pospešeno sproščajo dušik z mineralizacijo oz. razgradnjo organske snovi v tleh. Vrednost dušika se zato aktivno dnevno spreminja, koruza pa za svojo rast začne porabljati večje količine nitratnega dušika šele, ko je večja od 8 listov. Do 8. lista koruza porabi le 10 -15 % dušika, veliko dušika pa koruza rabi v fazi intenzivne rasti in po cvetenju v fazi formiranja in polnjenja zrnja.

Višina pridelka pri koruzi je močno odvisna od gnojenja z dušikom in dostopnosti dušika tekom celotne rastne dobe.

Prevelike količine dodanega dušika pred setvijo ali na začetku rasti, posebej, če je dodan v nitratni obliki, se na lažjih tleh in na tleh z malo humusa, izpira v globlje plasti tal, kjer ga rastline s koreninskim sistemom več ne dosežejo. Posledice pomanjkanja dušika v poznejših fazah rasti koruze opazimo po odmiranju vrhov spodnjih listov v obliki črke V ob listni žili.


Pri dognojevanju posevkov koruze z dušikom priporočamo večji odmerek dušika dodati v čim poznejši fazi rasti koruze, ko še lahko gremo s strojem v posevek.

Odmerke nad 80 kg/ha NO3 priporočamo razdeliti na 2 obroka, za dognojevanje pa rajši izberemo dušična gnojila, ki vsebujejo dušik v amonijski in amidni obliki (urea, ENERGICO, NGOO-32,.. ), ki se manj izpirajo. Dognojevanje izvedemo z medvrstnim dognojevalcem za koruzo, ki plitvo prerahlja tla, spodreže morebitne plevele in hkrati zadela gnojilo. S tem se izognemo izgubam dušika zaradi izhlapevanja, saj amonijska oblika dušika rada hlapi.


Anka Poženel, svetovalka specialistka za poljedelstvo

NAVODILO ZA ODVZEM VZORCEV TAL ZA N min ANALIZO 2018.pdf

obrazec za označitev odvzetih vzorcev tal Nmin analiza.docx