Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo sliv in češpelj, češenj in višenj, breskev in nektarin

datum: 23.04.2018

Cvetna monilija, češpljeva grizlica, mali zimski pedic, črna češnjeva uš, breskov zavijač

Obvestilo za varstvo pri pridelavi sadja z dne 23. april 2018

OBVESTILO O VARSTVU SLIV IN ČEŠPELJ

Na Goriškem in v Slovenski Istri je večina sort sliv in češpelj že odcvetela in je v fenofazi slačenja plodov (fenofaze H – I po Baggioliniju oz. 71 do 72 po BBCH),

vr-sliva-H-BBCH-71a

v Brkinih pa še cvetijo (fenofaza E; 60 po BBCH). V cvetočih nasadih, če še niste, priporočamo škropljenje proti cvetni moniliji.

Registrirana sredstva za zatiranje cvetne monilije:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AMYLO-X

1,5-2,5 kg/ha

Chorus 50 WG

0,5 kg/ha

Luna Experience

0,6 l/ha

*Rovral Aquaflo

1,5 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,25 kg/ha na 1 m višine krošnje; najvišji skupni odmerek ne sme presegati 0,75 kg/ha

**Switch 62,5 WG

0,08% (največji dovoljen odmerek za 1 škropljenje ne sme preseči 1 kg/ha)

***Teldor plus

0,5 l/ha (odmerek 0,5 l/ha na 1 m višine krošnje)

*Zaloge v uporabi do 5.6.2018.

**Datum veljavnosti registracije 30.4.2018.

***Zaloge v uporabi do 2.7.2018.

Uporaba pripravkov AMYLO-X in Serenade Aso je dovoljena v ekološki pridelavi.

Pazite na varstvo čebel. Sredstva za zatiranje cvetne monilije sicer niso strupena za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njimi škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! 

 

Črna in rumena češpljeva grizlica

Če se je med cvetenjem na belo lepljivo ploščo ujelo več kot 30 osic je smiselno tik po cvetenju nasade škropiti proti češpljevim grizlicam.

Na Goriškem je bil prag ulova presežen zato priporočamo, da opravite zatiranje škodljivca. V Brkinih, kjer slive in češplje še cvetijo, je prag ulova že presežen! V Preložah se je do včeraj (18.4.2018) ujelo že 55 osic. Zato bo nasade po cvetenju potrebno poškropiti.

Registrirana sredstva za zatiranje češpljevih grizlic:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

*Moksycan 20 SG

0,04 %

**Mospilan 20 SG

0,04 %

***Mospilan SG

0,04 %

*Zaloge v uporabi do 21.6.2018.

**Datum veljavnosti registracije: 30.4.2018.

***Zaloge v uporabi do 1.7.2018.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ

Mali zimski pedic (Operophtera brumata)

V nasadih se pojavljajo gosenice malega zimskega pedica,

vr-cesnja-mali-zimski-pedic

ki povzročajo poškodbe na listih in plodičih. Za zatiranje malega zimskega pedica je dovoljena uporaba sredstva Agree WG na osnovi mikroorganizma Bacillus Thuringhiensis var. Aizawai v odmerku 1 kg/ha. Škropljenje po potrebi ponovite v časovnem intervalu 7 dni.

Pazite na varstvo čebel. Omenjeno sredstvo ni strupeno za čebele, priporočamo pa, da zaradi morebitnega odvračalnega učinka z njim škropite v večernem času, ko na cvetovih ni čebel. Pred uporabo pripravka pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Listne uši

Nekatere zgodnje sorte češenj in višenj so že odcvetele. Pridelovalcem svetujemo naj bodo pozorni na pojav črne češnjeve uši. Ko je presežen prag škodljivosti (3% napadenih poganjkov) je priporočljivo poškropiti nasade.

Za zatiranje uši na češnjah in višnjah lahko uporabite naslednje pripravke:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Calypso SC 480

0,025 % (največji dovoljeni odmerek je 0,375 l/ha)

Kohinor SL 200

0,025 % (največji dovoljeni odmerek je 0,5 l/ha)

Movento SC 100

1,5 l/ha

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

OBVESTILO O VARSTVU BRESKEV IN NEKTARIN

Breskov zavijač – metoda zbeganja

V Vipavski dolini se v feromonske vabe lovijo samci breskovega zavijača.

vr-breskev-breskov-zavijac-ulov-na-feromone

Pridelovalcem, ki se za omejevanje številčnosti škodljivca poslužujejo metode zbeganja predlagamo, da sedaj uporabijo pripravek Ecodian CM. Sredstvo je primerno tudi za ekološko pridelavo sadja.