Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo žit

datum: 24.04.2018

pšenična listna pegavost - Septoria tritici, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenov listni ožig, rjavenje pšeničnih plev - Septoria nodorum, fusarioze

V Vipavski dolini in Slovenski Istri so posevki ozimne pšenice v fazi 3. kolenca, ozimni ječmen v začetku klasenja, jarine pa so v fazi 2. kolenca. Rast in razvoj ob sedanjem toplem vremenu poteka izredno hitro, tako da bo kmalu čas tudi za zaščito klasa pred boleznimi klasa. Večina posevkov žit je dokaj gostih, zato so pogoji za razvoj glivičnih bolezni žit ob vse toplejših dnevih in veliko vlage zelo ugodni.

Na pšenici smo opazili pege pšenične listne pegavosti (Septoria tritici). Ob napovedanem dežju bo v gostih posevkih velika nevarnost za širitev žitne pepelovke.

Na ječmenih v Vipavski dolini smo že opazili pege ječmenove ramularijske pegavosti (izrazite črnorjave okrogle pege na listih velike do 3 mm), ki lahko povzroči popoln propad listne površine, veliko pa je tudi ječmenovega listnega ožiga (podolgovate svetlo rjave pege s temnorjavim robom).

V klasenju pričakujemo tudi okužbe klasa z rjavenjem pšeničnih plev (Septoria nodorum) in fusariozami. Okužba s temi boleznimi se izvrši v času cvetenja žit, zato je najugodnejši čas za zaščito listov in klasa škropljenje v času od začetka klasenja, pa do konca cvetenja žit.

Priporočamo, da pregledate svoje posevke ozimnih žit in jih v primeru močnejših okužb zaščitite s fungicidi. Škropljenje je nujno, če najdete okužbe pri 30 % rastlin na zgornjih treh listih.

Preventivno zaščito proti boleznim klasa priporočamo vsem pridelovalcem ozimne pšenice, saj je posledica okuženih klasov presežena vsebnost mikotoksinov v zrnju.


Škropljenje opravite v skladu z navodili o uporabi!

 

REGISTRIRANI FUNGICIDI V  ŽITIH  V LETU 2017

PRIPRAVEK

ODMEREK

UPORABA NA

K

DELUJE NA/OPOMBE

 ACANTO PLUS*

Ciprokonazol 8% + pikoksistrobin 20%

1,0 l/ha

J, O, PŠ, R, T

ČU

Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rumena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia

ACANTO PLUS: Zaloge v uporabi do 30.11.2018

AMISTAR EXTRA*

Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%

0,6 - 1,0 l/ha

J, O, PŠ, R, T

45 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ovsova rja, ržena rja, pšenična rja

AMISTAR OPTI *

Azoksistrobin 8% + klorotalonil 40%

2,5 l/ha

J, PŠ, T

ČU

helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja

ječmenov listni ožig, ječmen.  mrežasta pegavost, ječmen. ramularijska pegavost, ječmen. rja, listne pegavosti iz rodu Septoria

 

ARCHER MAX*

Fenopropidin 45% + propikonazol 12,5%

1,0 l/ha

J, PŠ, R, T

42 dni

helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja

ARTEA PLUS*

Ciprokonazol 16% + propikonazol 25%

0,4 - 0,5 l/ha

J, PŠ, T

45 dni

Pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenov listni ožig, ječmenova rja, pšenična rja, rumena rja

Zaloge v uporabi do 14.11.2018.

AVOCA SUPER*

Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%

2,0 l/ha

42 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rumena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Datum veljavnosti 31.10.2019.

PROCEED *

Ciprokonazol 4% + klorotalonil 37,5%

2,0 l/ha

42 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična rja, rumena rja, ječmenov listni ožig

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Datum veljavnosti 31.10.2019

BUMPER 25 EC*

Propikonazol 25%

0,5 l/ha

J, PŠ, R

35 dni

Pšenična rja, rje iz rodu Puccinia, rumena rja, ječmenova rja, ržena rja

PROPI  25 EC*

Propikonazol 25%

0,5 l/ha

J, O, PŠ, R

35 dni

Pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, rumena rja, glive iz rodu Cladosporium, ječmenova rja, pepelovke iz rodu Erysiphe, ržena pepelovka, ržena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

 

CARAMBA*

Metkonazol 6%

 

1,5 l/ha

 

J, PŠ, R, T

 

35 dni

 

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, ječmenova rja, ržena rja

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

LIBRAX*

Fluksapiroksad 6,25% + metkonazol 4,5%

1,33 – 2,0 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Žitna pepelovka, helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična listna rja, rumena rja, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, listne pegavosti iz rodu Septoria, pšenična listna rja

DITHANE DG Neotec*, MANKOZ 75 WG*

Mankozeb 75%

2,0 kg/ha

14 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

DITHANE M-45*

Mankozeb 80%

2,0 kg/ha

14 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

PENNCOZEB 75 DG*

Mankozeb 75%

2,0 kg/ha

28 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria

EMINENT 125 EW*

Tetrakonazol 12,5%

1,0 l/ha

35 dni

Pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka

Do začetka cvetenja

FALCON EC 460*

Spiroksamin 25% + tebukonazol 16,7%  + triadimenol 4,3%

0,6 l/ha

J, PŠ

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost

FOLICUR EW 250*

Tebukonazol 25%

1,0 l/ha

J, O, PŠ, R

42 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, pepelovke iz rodu Blumeria.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice! Uporaba na durum pšenicah ni dovoljena.

BALTAZAR*

Tebukonazol 25%

1,0 l/ha

J, O, PŠ, R

42 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria,

ORIUS 25 EW*

Tebukonazol 25%

1,0 l/ha

J, PŠ, R, T

ČU

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost

Fuzarioze v ozimni pšenici tretiramo od konca klasenja do polnega cvetenja.

STAR TEBUKONAZOL*

Tebukonazol 25%

1,0 l/ha

J, O,PŠ, R

42 dni

Ječmenov listni ožig, ječmenova pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pepelovke iz rodu Blumeria, fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, žitna pepelovka

 

TEBUSHA 25% EW*

Tebukonazol 25%

 

1,0 l/ha

 

J, PŠ, R, T

 

35 dni

 

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rjavenje pšeničnih plev, rje iz rodu Puccinia

KEYPRO*

Ciprokonazol 10%

1,0 l/ha

35 dni

Listne pegavosti iz rodu Septoria, rje iz rodu Puccinia

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

MAGNELLO*

Difenokonazol 10% + tebukonazol 25%

1,0 l/ha

ČU

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev

Sredstvo je dovoljeno uporabljati le, ko so na rastlinah prisotne pšenične listne pegavosti!

COMRADE*

Azoksistrobin 20% + ciprokonazol 8%

0,75 l/ha

J, PŠ

42 dni

Pšenična rja, rumena rja, pšenična listna pegavost.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se površina posuši.

MIRADOR FORTE*

Azoksistrobin 6% + tebukonazol 10%

1,5 - 2,0 l/ha

J, PŠ, T

35 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmenova mrežasta pegavost

Tretiramo do konca cvetenja.

OPUS 1*

Epoksikonazol 8,4% + fenopropimorf 25%

1,0 - 1,5 l/ha

J, O, PR, PŠ, R, T

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, lomljivost žitnih bilk, rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka.

Obvezno zagotoviti 50 m varnostnega pasu ob vodah!

PRIAXOR EC*

Fluksapiroksad 7,5% + piraklostrobin 15%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Helmintosporiozna pegavost pšenice, pšenična listna pegavost, rumena rja, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja

PROSARO*

Protiokonazol 12,5% + tebukonazol 12,5%

1,0 l/ha

J, PŠ, R, T

 

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja, rje iz rodu Puccinia, Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

ZANTARA*

Biksafen 5% + tebukonazol 16,6%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T, O

35 dni

Pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničnih plev, snežna plesen, temna pegavost pšenice, fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, rženi listni ožig, listna pegavost ječmena, ječmenova ramularijska pegavost, ovsova rja

Vstop na tretirano površino je dovoljen 4 dni po tretiranju.

 

RETENGO*

Piraklostrobin 20%

 

1,25 l/ha

 

J, PŠ, R, T

 

35 dni

 

Helmintosporiozna pegavost pšenice, rumena rja, ržena rja, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmen. rja, sončni ožig

SEGURIUS XTRA*

Azoksistrobin 10% + ciprokonazol 8% + izopirazam 10%

1,0 l/ha

J, PŠ

35 dni

Pšenična listna pegavost, pšenična pepelovka, pšenič. rja, rjavenje pšeničnih plev, ječmenova pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova rja.

Samo ob uporabi traktorske škropilnice!

SPHERE 535 SC*

Ciprokonazol 16% + trifloksitrobin 37,5%

0,5 l/ha

J, PŠ

35 dni

Pšenič. listna pegavost, pšenična pepelovka, rje iz rodu Puccinia, ječmen. listni ožig, ječmen. pepelovka, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen.  rja

Datum veljavnosti 31.7.2017

TAZER 250 SC*

Azoksistrobin 25%

0,8 l/ha

J, PŠ

35 dni

Fuzarioza korenina, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, rjavenje pšeničn. plev, ržena rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmen. mrežasta pegavost, ječmen. rja

TOPSIN – M*

Tiofanat-metil 70%

1,1 kg/ha

PŠ, T

42 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice

ZAMIR*

Prokloraz 26,7% + tebukonazol 13,3%

1,5 l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice, pšenična listna pegavost, pšenična rja, žitna pepelovka, ječmenov listni ožig, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, ržena rja

 

COSAN*  = VINDEX 80 MG*

Žveplo 79,6%

 

5,0- 7,5 kg/ha

J, R, PŠ, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe  (žitna pepelovka), za EKO

Sredstvo se uporablja preventivno.

KUMULUS DF* = THIOVIT JET*

Žveplo 80%

5,0- 7,5 kg/h

J, PŠ, R, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe, za EKO

Sredstvo se uporablja preventivno

MICROTHIOL SC *

Žveplo 82,5%

5- 7,5  l/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Žitna pepelovka

Sredstvo se uporablja preventivno

za EKO

MICROTHIOL SPECIAL*

Žveplo 80%

5,0 - 7,5 kg/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe

Sredstvo se uporablja preventivno

za EKO

PEPELIN*

Žveplo 79,6%

5,0- 7,5 kg/ha

J, PŠ, R, T

35 dni

Pepelovke iz rodu Erysiphe, za EKO

Sredstvo se uporablja preventivno

BUZZ ULTRA DF

Tebukonazol 75%

0,33 kg/ha

35 dni

Rje iz rodu Puccinia, žitna pepelovka, fuzarioza ,pšenična listna pegavost

ELATUS ERA

Benzovindiflupir

7,5% + protiokonazol 15%

 

 

1 l/ha

J,PŠ,R,T

42 dni

Rje iz rodu Puccinia,pšenična listna pegavost,ječmenov listni ožig,ječmenova ramularijska pegavost,rjavenje pšeničnih plev, ječmenova mrežasta pegavost, ječmenova rja, fuzarioza

ELATUS PLUS

Benzovindiflupir 10%

1 l/ha

J,PŠ,R,T

42 dni

Rje iz rodu Puccinia, pšenična listna pegavost, rjavenja pšeničnih plev, ječmenov listni ožig, ječmenova ramularijska pegavost, ječmenova mrežasta pegavost

MIRADOR 250 SC

Azoksistrobin 25 %

1 l/ha

J,PŠ,R,T

35 dni

Rje iz rodu Puccinia,rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig

ORTIVA
Azoksistrobin 25 %

1 l/ha

J,PŠ,R,T

35 dni

Rje iz rodu Puccinia,rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig

SILTRA XPRO

Biksafen 6% +

Protiokonazol 20%

1 l/ha

J,PŠ,R,T,O

35 dni

Fuzarioza, helmintosporioza kliničnih listov,lomljivost žitnih bilk, progavosti iz rodu Pyrenophora ,rje it rodu Puccinia, ječmenova rja, ječmenov listni ožig, žitna pepelovka

ZAFTRA AZT 250 SC

Azoksistrobin 25 %

 

1 l/ha

J,PŠ,R,T

35 dni

Rje iz rodu Puccinia,rjavenje pšeničnih plev, ječmenov listni ožig

 

LEGENDA: J – ječmen, O – oves, PŠ – pšenica, PR – pira, R- rž, T – tritikala, ČU – karenca zagotovljena s časom uporabe.   FFS * - varstvo voda, upoštevanje varnostnega pasa ob vodah, za EKO – dovoljen v ekološki pridelavi;  Pripravila: A. Poženel, 3. 5. 2017

FUNGICIDI V ŽITIH 2018.pdf