Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo krompirja

datum: 16.05.2018

krompirjeva plesen - Phytophtora infestans de Bary

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri pridelovanju poljščin z dne 15.5.2018


VARSTVO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO  (Phytophtora infestans de Bary)
 

V Vipavski dolini in v Slovenski Istri je krompir že večji in so že izpolnjeni pogoji za širjenje krompirjeve plesni. Priporočamo preventivno škropljenje, saj bodo nastali po otoplitvi in dežju odlični pogoji za razvoj bolezni. V ostalih višjih hladnejših območjih Primorske, kjer so nasadi krompirja komaj vznikli ali še nerazrasli je nevarnost za razvoj krompirjeve plesni majhna.

Za začetno zaščito manj bujnih posevkov lahko uporabimo enega izmed BAKRENIH pripravkOV ali drugih dotikalnih fungicidov (npr. Antracol, dithane m 45,..).

Priporočamo, da v nižinah bujne nasade krompirja zaščitite s sredstvi z lokalno sistemičnim delovanjem  (npr. Acrobat, ANTRACOL COMBI,…) – glej tabelo.

Bakrena sredstva in pripravki na osnovi mankozeba in propineba učinkujejo tudi proti črni listni pegavosti krompirja (Alternaria solani), ki se pojavlja na listih pri občutljivejših sortah v toplejšem in suhem vremenu.

Za ekološko zaščito krompirja lahko uporabimo enega od dovoljenih BAKRENIH pripravkov.

V primeru, če po škropljenju z dotikalnimi fungicidi pade več kot 25 mm dežja, je potrebno škropljenje ponoviti, saj dež izpere škropivo iz listov. Škropljenja ponavljamo v skladu z navodili za uporabo FFS.  Priporočamo, da sredstva s sistemičnim in polsistemičnim delovanjem menjujete, da se izognete pojavu odpornosti! Pri izkopu ranega krompirja pazite na karenco!

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 4.5.2018

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO

ANTRACOL =

ANTRACOL WG 70

 

propineb 70%

2,5 kg/ha

14 dni

 

DA

BANKO 500 SC

 

klorotalonil 50%

2 l/ha

8 dni

NE

DITHANE DG 250 Neotec ==

MANKOZ 75 WG

 

mankozeb 75%

2 kg/ha

7 dni

DA

DITHANE     M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

DA

ENERVIN

 

ametoktradin 12% + metiram 44%

2 kg/ha

7 dni

NE

MANFIL PLUS 75 WG

 

mankozeb       75%

2 kg/ha

7 dni

DA

MANFIL 80 WG == PINOZEB

M-45

 

mankozeb 80%

2 kg/ha

7 dni

NE

 

PENNCOZEB 75 DG

 

mankozeb 75%

1,7 kg/ha

7 dni

NE

 

POLYRAM DF

 

metiram 70%

2 kg/ha

21 dni

NE

RANMAN TOP

 

ciazofamid 16%

 0,5 l/ha

7 dni

NE

RANMAN TWINPACK

 

ciazofamid 40%

0,2 l/ha + močilo

7 dni

NE

SHIRLAN 500 SC = WINBY = FROWNCIDE

fluazinam 50%

0,4 l/ha

7 dni

NE

 

SISTEMIČNI IN POLSISTEMIČNI FUNGICIDI REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 4.5.2018

 

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO

ACROBAT MZ WG == FORUM MZ WG

 

dimetomorf  9% + mankozeb 60%

2 kg/ha

7 dni

 

DA

 

ELECTIS 75 WG

 

mankozeb 66,7% + zoksamid 8,3%

1,5 - 1,8 kg/ha

7 dni

NE

 

GALBEN M

 

benalaksil 8% + mankozeb 65%

 

2,5 kg/ha

28 dni

NE

 

INFINITO

 

fluopikolid 6,25 %  +propamokarb 62,5 %

1,2 - 1,6 l/ha

7 dni

NE

MELODY DUO WG 66,8

 

iprovalikarb 5,5% +

propineb 61,3%

 

2,5 kg/ha

14 dni

NE

 

ANTRACOL COMBI WP 62,8

 

cimoksanil 4,8% + propineb 58%

2,5 kg/ha

14 dni

NE

MOXIMATE 725 WG ==

MOXIMATE 725 WP == MOXIMATE PLUS == PROFILUX=

CURZATE M 72,5 WG

cimoksanil 4,5% + mankozeb 68%

2,5 kg/ha

7 dni

NE

 

CURZATE C EXTRA

 

baker v obliki bakrovega hidroksida 25% + cimoksanil 6%

 

2 kg/ha

28 dni

NE

CYMBAL

cimoksanil 45%

0,2 – 0,25 kg/ha

7 dni

NE

NAUTILE DG

 

cimoksanil 5% + mankozeb 68%

 

2 kg/ha

7 dni

NE

 

NAUTILE WP

 

cimoksanil 4,5% + mankozeb 65%

 

2,25 kg/ha

21 dni

NE

 

EQUATION PRO

 

cimoksanil 30% + famoksadon 22,5%

400 g/ha

14 dni

NE

 

BANJO FORTE

 

 

 

dimetomorf 20%  + fluazinam 20%

 

 

1 l/ha

 

7 dni

 

NE

ORVEGO

 

ametoktradin 30% + dimetomorf 22,5%

0,8 l/ha

7 dni

NE

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

mankozeb 64% + metalaksil-M 3,88%

 

2,5 kg/ha

21 dni

NE

 

GETT == PERGADO MZ

 

mandipropamid 5% +

mankozeb 60%

2,5 kg/ha

7 dni

DA

REVUS

 

mandipropamid 25%

0,4 - 0,6 l/ha

3 dni

NE

TANOS 50 WG

 

cimoksanil 25% + famoksadon 25%

0,7 kg/ha

14 dni

NE

SACRON 45 DG

 

cimoksanil 45%

0,22 kg/ha

14 dni

NE

MIRADOR 250 SC=   ORTIVA=

ZAFTRA AZT 250 SC

Azoksistrobin 25 %

Bela noga 3l/ha

Črna listna pegavost 0,5 l/ha

7dni

DA

Ni reg. za krompirjevo plesen !

 

KONTAKTNI OZ. DOTIKALNI FUNGICIDI NA OSNOVO BAKRA REGISTRIRANI ZA ZAŠČITO PRED KROMPIRJEVO PLESNIJO (Phytophthora infestans), 4.5.2018

PRIPRAVEK

AKTIVNA SNOV

ODMEREK

KARENCA

REGISTRIRAN ZA ALTERNARIO

BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS

baker v obliki trivalentnega bakrovega sulfata 35%

4-5 l/ha

14 dni

NE

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WP

 

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,8 kg/ha

14 dni

DA

Dovoljen za EKO pridelavo!

CUPRABLAU Z 35 WG

baker v obliki bakrovega oksiklorida 35%

2,1 kg/ha

14 dni

NE

Dovoljen za EKO pridelavo!

BADGE WG

baker kot bakrov oksiklorid  24,5%

baker kot bakrov hidroksid 24,4 %

3 kg/ha

7dni

NE

Dovoljen za EKO pridelavo!

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU 2018.pdf


Pripravila: A. Poženel,univ.dipl.inž.agr.;Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 Vir: Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 4.5.2018, MKGP, URSVHVVR