Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo jablan in hrušk

datum: 25.05.2018

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač,
krvava uš, hrušev ožig

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 25. maj 2018

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 73). V Brkinih in na Tolminskem dosegajo plodiči jablane v povprečju debelino 10 -20 mm (BBCH 71-72).

Škrlup:

Nadaljujte z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 480 SC ali Scab 80 WG. Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli. Razmike med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in  zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin.

V primeru neurij s sodro ali točo, je potrebno nasade takoj poškropiti s  pripravki na osnovi aktivnih snovi kaptan in tiram, ki preprečujejo gnitje plodov.

Kontaktni fungicidi:

JABLANE

HRUŠKE

Odmerek / konc.

Sredstvo

Dithane M-45

Dithane M-45

2 kg/ha

Dithane DG Neotec

Dithane DG Neoje tec

2 kg/ha

Mankoz 75 WG

Mankoz 75 WG

2 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

Manfil plus 75 WG

2,0 kg/ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha

Pinozeb M-45

-

2,5 kg/ha

Delan

Delan

0,75 kg/ha

Delan pro

Delan pro

2,5 L/ha

Merpan 80 WDG

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

Scab 480 SC

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

Orthocide 80 WG

2 kg/ha

Polyram DF

Polyram DF

2 kg/ha

Tiram 80 WG               

Tiram 80 WG               

3 kg/ha

Syllit 400 SC

Syllit 400 SC

1,9 L/ha

Syllit 554 SC

Syllit 554 SC

1,4 L/ha

Antracol

Antracol

0,2 %

Antracol WG 70

Antracol WG 70

0,2 %

 

Jablanova pepelovka:

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov:

Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha, Topaz 100 EC  ali TOPAZE v odmerku 0,5 L/ha V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno odstraniti plesnive poganjke.

 

Jabolčni zavijač

V zadnjih dneh smo na celotnem območju Primorske zabeležili velik ulov jabolčnega zavijača. V nasadih na območju Vipavske doline, Goriških Brd in Slovenske Istre, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni in opažate presežen prag škodljivosti (več kot 10 metuljčkov/feromonsko vabo/teden), je potrebno opraviti ponovno škropljenje proti jabolčnemu zavijaču. Uporabite lahko naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 L/ha, Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG v 0,04 % konc., Delegate 250 EG v odmerku 0,3 kg/ha, Imidan 50 WG v odmerku 1 kg/ha, Harpun v odmerku 1,0 L/ha, ali pripravek Steward v odmerku 225 g/ha. Na območju Brkinov in na Tolminskem za prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču svetujemo uporabo pripravkov  Coragen v odmerku 0,27 L/ha,  Mimic v odmerku 0,9 -1,0 L/ha, Runner 240 EC v odmerku 0,45 L/ha ali Insegar 25 WG v odmerku 0,6 L/ha.

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Krvava uš

V nekaterih nasadih jablan opažamo prerazmnožitev krvave uši. Prisotnost škodljivca prepoznate po tvorbi belega vatastega spleta voščenih nitk na koreninah in koreninskem vratu ter po zadebelitvah na vejah in poganjkih. Za zatiranje listne uši svetujemo uporabo pripravka Movento SC 100 v odmerku 1,9 L/ha. Pripravek deluje tudi zoper listne uši, listne hržice ter na izležene ličinke kaparjev. Za zatiranje krvave uši lahko uporabite tudi pripravek Pirimor 50 WG v največjem dovoljenem odmerku 0,75 kg/ha. Za boljši oprijem škropilne brozge, je priporočljivo dodajanje močila oz. oljnega pripravka.  

Sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).