Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvezno individualno svetovanje za kmetije

datum: 08.06.2018

Kmetijski svetovalci pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so na kmetijskih gospodarstvih že pričeli z izvajanjem obveznih individualnih svetovanj, ki je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK brezplačno. O izvedbi svetovanja na vašem KMG vas bodo obvestili kmetijski svetovalci in se z vami dogovorili za termin izvedbe svetovanja. Lahko pa se za izvedbo svetovanja pri vašem kmetijskem svetovalcu predhodno prijavite tudi sami.

Najava izvedbe obveznega individualnega svetovanja na KMG vključenih v ukrep KOPOP in EK


Ob vstopu v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) ste se upravičenci zavezali, da boste v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabili storitev svetovanja. Za KMG, ki ste v KOPOP vstopili v letu 2015, je bilo to obdobje podaljšano na štiri leta.

Prav tako ste se vključeni v ukrep Ekološko kmetovanje (EK) ob vstopu v ukrep obvezali, da boste storitev svetovanja uporabili vsaj enkrat v obdobju pet letnega trajanja obveznosti.

Z javnima naročiloma je bila izvedba teh svetovanj dodeljena Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in KGZS - Kmetijsko gozdarskim zavodom.  
 

Svetovanje je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK brezplačno.
 

Kmetijski svetovalci pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so na kmetijskih gospodarstvih že pričeli z izvajanjem svetovanj in jih morajo v okviru teh javnih naročil zaključiti do 31.12.2018. Za KMG, ki sta vključena hkrati v ukrepa KOPOP in EK, je potrebno svetovanje izvesti ločeno za vsak ukrep (ne na isti dan).
 

O izvedbi svetovanja na vašem KMG vas bodo obvestili kmetijski svetovalci in se z vami dogovorili za termin izvedbe svetovanja. Lahko pa se za izvedbo svetovanja pri vašem kmetijskem svetovalcu predhodno prijavite tudi sami.


Prosimo vas, da za izvedbo svetovanja pripravite vso dokumentacijo, povezano z ukrepom KOPOP ali EK:

  • uredite in pripravite evidence, ki se vodijo na KMG,
  • pripravite osebni dokument
  • oddane zbirne vloge,
  • odločbe,
  • morebitni zapisniki o pregledu na kraju samem,
  • analize tal in gnojilne načrte, če gnojite z mineralnimi gnojili,
  • zapisnik kontrole EK, …,

Kot nosilec/ka imate možnost, da lahko za prisotnost pri individualnem svetovanju pooblastite drugo opravilno sposobno osebo (pravne osebe lahko pooblastijo zaposlenega na KMG). V tem primeru morate podpisati dva izvoda navadnega pooblastila, ki ga pooblaščenec obvezno predloži svetovalcu ob izvedbi individualnega svetovanja na KMG.

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil se vam v primeru, da v času trajanja obveznosti (glejte prvi odstavek) ne boste uporabili storitve svetovanja, znesek plačila zniža do 100%.

 

Dodatne informacije lahko dobite na vaši izpostavi kmetijske svetovalne službe.

Obvestilo si lahko kadarkoli ogledate na stalnem mestu naše spletne strani. Objavljena je v sklopu naše ponudbe "Poslovne storitve", kjer so predstavljene tudi vse ostale storitve, ki jih nudimo kmetijam.


Navadno pooblastilo-individualno svetovanje (002).docx

 

PRP