Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 04.07.2018

Oljčna muha in spremljanje ulova

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 04. julij 2018

 

Oljčna muha

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo v večini oljčnikov na feromonskih vabah opazili zmerno prisotnost oljčne muhe.  

Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu Spremljanje ulova oljčne muhe v letu 2018.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden) in v kolikor še ni bilo izvedeno škropljenje, priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha.

V sklopu integrirane pridelave lahko  uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel  v 1,5% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

V sklopu integrirane pridelave lahko kot kontaktni insekticid proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstva na osnovi deltametrina in sicer: Decis ali Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC vse v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenimi sredstvi je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvi na osnovi fosmeta Spada 200 EC  v odmerku 2,5 l/ha ali Imidan  50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeni sredstvi  lahko uporabimo 1x letno.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Trenutne vremenske razmere so ugodne za pojav in razvoj oljčne muhe.