Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Proizvajalcem žganj svetujemo

datum: 04.07.2018

Nedavno opravljene preiskave vzetih vzorcev žganja iz koščičastega sadja na nekaterih kmetijah ob inšpekcijskem pregledu so pokazale, da je v žganju prevelika vsebnost etilkarbamata. Zato svetujemo proizvajalcem žganj, da upoštevajo vse ukrepe, da bo vsebnost etilkarbamata v žganju iz koščičastega sadja čim manjša oz. manjša od ciljne vrednosti 1mg/l.

Pri predelavi koščičastega sadja v žganje moramo upoštevati priporočila EU, da bo vsebnost etilkarbamata v žganju iz koščičastega sadja čim manjša, ciljna vrednost je 1mg/l.

 POMEMBNO!

Etilkarbamat nastaja kot stranski produkt pri fermentaciji kvasovk in mlečnokislinskih bakterij.

Ukrepi za zmanjšanje vsebnosti etilkarbamata:

  • Sadja visoke kakovosti, zdravo in nepoškodovano.
  • Nepoškodovane koščice v drozgi oz. čim manj koščic v drozgi prav tako vpliva na zmanjšanje vrednosti etilkarbamata v žganju.
  • Če sadje razkoščičimo se izognemo tveganju za nastanek etilkarbamata.
  • V kolikor ne takoj izvedemo destilacije, iz vrelne posode odtočimo drozgo v drugo posodo, pri čemer ločimo koščice in čisto drozgo shranimo v nepredušno zaprti posodi v hladnem prostoru.
  • V kotel zlijemo drozgo brez koščic in tako zmanjšamo vsebnost etilkarbamata.          
  • Daljši čas destilacije vpliva na zmanjšanje vsebnosti etilkarbamata.
  • Izogibamo se visokim temperaturam pri skladiščenju.

Več o postopku pridelave žganja iz koščičastega sadja in kako zmanjšati vsebnost etilkarbamata v žganju lahko preberete pod panogo "Dopolnilne dejavnosti" v rubriki s strokovnimi vsebinami z naslovom "Tehnologije predelave".


Po Priporočilu komisije EU 2016/22 z dne 7. januar 2016 o preprečevanju in zmanjševanju kontaminacije žganja iz koščičastega sadja in žganja iz tropin koščičastega sadja z etilkarbamatom ter razveljavitvi Priporočila  2010/133/EU, se priporoča sprejetje ukrepov za znižanje vsebnosti etilkarbamata v žganju iz koščičastega sadja in žganja iz tropin koščičastega sadja.

Znanstveni odbor za onesnaževala v prehranski verigi Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) je 20. septembra 2007 sprejel znanstveno mnenje o etilkarbamatu in cianovodikovi kislini v hrani in pijači. Odbor je ugotovil, da etilkarbamat v akolholnih pijačah pomeni tveganje za zdravje, zlasti pri žganjih iz koščičastega sadja. Cianovodikova kislina je pomembna predhodna sestavina za nastanek etilkarbamata v žganju.

Najvišja vsebnost cianovodikove kisline v žganju iz koščičastega sada sta bili določeni v Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta. Najvišja dovoljena vsebnost cianovodikove kisline v žganju iz koščičastega sadja je po tej uredbi  7 gramov na hektoliter 100 vol% alkohola ( 70 mg/l ).

Uredba  (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta določa, da je najvišja  dovoljena vsebnost cianovodikove kisline  35 mg/kg v alkoholnih pijačah. Ta najvišja dovoljena vsebnost se uporablja brez poseganja v Uredbo (ES) št. 110/2008.

Na podlagi navedenih dejstev je Evropska komisija   za vse države članice sprejela priporočilo, da  sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da bodo vsi subjekti vključeni v proizvodnjo, pakiranje, hrambo in skladiščenje žganja iz koščičastega sadja in žganja iz  tropin koščičastega sadja, uporabljali Kodeks ravnanja za preprečevanje nastanka ter zniževanje vsebnosti etilkarbamata v žganju iz koščičastega sadja ter da bodo zagotovili sprejetje  vseh ustreznih ukrepov za dosego čim nižje vsebnosti etilkarbamata v žganju iz koščičastega sadja, pri čemer je ciljna vrednost 1 mg/l.

S Priporočilom 2016/22/ EU  se Priporočilo 2010/133/EU razveljavi.