Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Po žetvi in spravilu poljščin priporočamo

datum: 10.07.2018

Letos je relativno vlažno vreme ugodno za setev in vznik strniščnih in naknadnih posevkov, ki preprečujejo rast plevelov in bogatijo tla z organsko snovjo. Pomembni so tudi kot čebelja paša, obenem pa z dosevki pridelamo kakovostno in poceni dodatno voluminozno krmo.

Po žetvi žit in spravilu zgodnjega krompirja priporočamo posejati različne:

Dosevke za krmo:

 • strniščna koruza,
 • sudanska trava,
 • krmni sirek,
 • krmna ogrščica,
 • krmna repica.


Rastline za zeleni podor:

 • bela gorjušica,
 • krmna redkev,
 • krmna ogrščica
 • repica,
 • sudanska trava,..


Medovite rastline:

 • ajda,
 • facelija,
 • sončnice
 • lan.

Strniščni dosevki imajo večstranski pomen pri obdelovanju zemlje. Stalna pokritost tal z rastlinsko odejo preprečuje:

 • negativne vplive dežja, sonca in vetra na strukturo tal,
 • zmanjšuje izpiranje hranil
 • ter zavirajo razvoj in širjenje plevela.

Z bogatim koreninskim sistemom dosevki:

 • povečujejo delež organske snovi v tleh,
 • izboljšujejo strukturo in mikrobiološko aktivnost tal,
 • metuljnice pa še dodatno bogatijo tla z dušikom.

Obogatitev tal z organsko maso je še posebej pomembno na njivah, kjer ne zaoravate hlevskega gnoja ali slame.

Gospodarski pomen dosevkov je tudi v pridelavi kakovostne in poceni dodatne voluminozne krme.

Cvetoči dosevki (facelija, ajda) so pomembni tudi kot čebelja paša. Nekateri dosevki tudi zmanjšujejo okuženost tal z nekaterimi škodljivci (npr. bela gorjušica za nematode). Zaoravanje križnic (krmna repica in ogrščica, bela gorjušica) in sudanske trave učinkovito zatira strune (biofumigacija), ki delajo vedno večjo škodo.

Z dosevki za ozelenitev njiv preko zime preprečimo odnašanje zemlje zaradi vetra in vode ter izkoristimo preostali dušik v tleh, da se ne izpira v podtalnico. 
 

Pri tem ne pozabimo tudi na obvezno odstranjevanje oz. zatiranje pelinolistne ambrozije, ki so jo vsi lastniki zemljišč dolžni odstraniti pred cvetenjem.