Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 13.07.2018

Škrlup, jablanova pepelovka, jabolčni zavijač,
hrušev ožig

Obvestila za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 13. julij 2018

 

OBVESTILA O VARSTVU PEČKATEGA SADJA

Hruške in jablane:

Plodovi jablan in hrušk na Primorskem dosegajo 50 do 70 % končne velikosti (BBCH 75-77).

Škrlup

Zaradi spremenljivega vremena s pogostimi padavinami, je potrebno še naprej izvajati redna škropljenj proti škrlupu. V zadnjem tednu je padlo  največ padavin v južnem delu Primorske; v Brkinih do 50 mm, na Krasu ter v Vipavski dolini do 30 mm,  najmanj padavin je bilo na Tolminskem (20 mm). Razmike med škropljenji prilagodite lokalnim vremenskim razmeram. V kolikor po škropljenju pade več kot 20 do 30 mm padavin, je potrebno škropljenje ponoviti. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan. Uporabite lahko pripravke: Merpan 80 WDG v odmerku 1,88 kg/ha, Orthocide 80 WG v odmerku 2,0 kg/ha,  Scab 80 WG v odmerku 1,9 kg/ha ali pripravek Scab 480 SC v odmerku 3,13 L/ha.

Jablanova pepelovka

V nasadih, kjer imate težave z jablanovo pepelovko priporočamo,  da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke ter jih odstraniti iz nasada.

Jabolčni zavijač

Na celotnem območju Primorske v zadnjem tednu beležimo majhen ulov jabolčnega zavijača. Prag škodljivosti, ki znaša 10 metuljčkov / feromonsko vabo / teden, v minulem tednu ni bil nikjer presežen. Priporočamo, da še naprej spremljate ulov jabolčnega zavijača na feromonske vabe ter po potrebi ukrepate. Obenem pa svetujemo tudi pregledovanje plodov in ugotavljanje stopnje črvivosti. V času leta II. rodu jabolčnega zavijača je potrebno ukrepati, če pri pregledu ugotovimo  1 % črvivih plodov.

Ulovi jabolčnega zavijača na različnih lokacijah na Primorskem v obdobju 2.-9.julij 2018

Lokacija

Št. metuljčkov/vabo /teden

Šempeter

4

Čelje

2

Prelože

3

Zavrhek

2

Tatre

4

Beka

8

Volče

2

Sužid

2

 

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).