Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obeti za letošnjo trgatev

datum: 10.08.2018

Opažanja v vinogradih in prvi rezultati meritev kažejo na nekoliko zgodnejšo trgatev, tako da bodo trgači v primorskih vinogradih že v avgustu. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica smo s ponedeljkom, 6. avgusta namreč začeli z vzorčenjem in meritvami grozdja za spremljanje dozorevanja.

Po oceni specialiske za vinogradništvo, Mojce Mavrič Štrukelj, se obeta količinsko in kakovostno dober letnik. Nastavek grozdja je bil obilen, večjih težav zaradi škodljivih organizmov ni bilo. Ponekod je nekaj težav povzročila toča, pa tudi peronospora zaradi padavinsko bogatega junija. V zadnjem tednu smo opazili tudi nekaj primerov sončnih ožigov na grozdju.

Želimo si, da bi se uresničile napovedi vremenoslovcev, da bo vročina v prihodnjih dneh nekoliko popustila, kar bi ugodno vplivalo na harmonično dozorevanja grozdja.

Podatke o dozorevanju grozdja lahko spremljate v rubriki DOZOREVANJE GROZDJA pod panogo Vinogradništvo. Podatke objavljamo redno za vse štiri vinorodne okoliše Primorske.

IMG_0073 (002)