Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo glede začetka izvajanja razvojnih ciljev, Podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti za razvoj majhnih kmetij

datum: 14.02.2019

S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ste že bili za zgoraj navedeni podukrep obveščeni glede obveznosti začetka izvajanja razvojnih ciljev v devetih mesecih od izdaje odločbe. V pomoč pri izvedbi te obveznosti vam podajamo nekaj dodatnih pojasnil.

Glede na datum izdaje vaše odločbe morate v roku devetih mesecev (ti datumi se iztečejo ta mesec, februarja 2019) pričeti z izvajanjem poslovnega načrta. To pomeni, da morate do tega datuma izvesti vsaj eno aktivnost, ki se navezuje na izpolnjevanje enega od vaših izbranih razvojnih ciljev. Kot začetek izvajanja razvojnega cilja se smatra tudi pridobitev predračuna/ponudbe za vašo naložbo. Primer: vaš razvojni cilj je nakup nove ali rabljene mehanizacije npr. traktorja. Do navedenega datuma morate pridobiti predračun/ponudbo za traktor, ki ste ga predvideli v vlogi. S tem je vaša obveznost glede začetka izvajanja poslovnega načrta v devetih mesecih izpolnjena. Dokazno listino (predračun/ponudbo) morate shraniti, priložili jo boste zahtevku za izplailo 2. obroka. Traktor pa morate kupiti v obdobju tri letnega izvajanja poslovnega načrta.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na vaše kmetijske svetovalce.