Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo breskev in nektarin

datum: 27.02.2019

Breskova kodravost (Taphrina deformans) in listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila)

V priobalnem pasu so se zaradi toplega vremena v preteklem tednu breskve in nektarine razvile nekoliko hitreje. Ob zadnjem pregledu sadovnjakov so bile rastline v fenofazi D po Baggioliniju ali 55 – 57 po BBCH lestvici (čašni listi odprti). Proti breskovi kodravosti je omenjene nasade priporočljivo poškropiti z organskimi fungicidi.

Za zatiranje breskove kodravosti so dovoljeni naslednji organski fungicidi:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Syllit 400 SC

2,25 l/ha

Syllit 544 SC

1,65 l/ha

*Thiram 80 WG

0,2%; največji odmerek 3 kg/ha

*Zaloge v uporabi do 30.4.2019.

 

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

 

Nasade na območju severne Primorske, kjer so brsti še zaprti in se še ni zatiralo breskove kodravosti in listne luknjičavosti koščičarjev, lahko poškropite z bakrenimi pripravki. Slednji delujejo tudi na nekatere druge bolezni breskev ter omejujejo razvoj bakterijskih okužb.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6-2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Cuprablau Z Ultra WP

1,8 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

 

Škropimo v toplem vremenu, ko ni vetra in je zračna vlaga nad 60 %. Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!