Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020

datum: 01.03.2019

Vabimo vas na predstavitev dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020 v Pivki

V A B I L O

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite predstavitve dveh javnih razpisov iz PRP 2014-2020:

  • 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe«; 
  • 5. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«.

11. javni razpis za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe«  omogoča pridobitev finančnih sredstev za nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. Odprt  je do 29. 5. 2019.

5. javni razpis za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019« je namenjen ureditvi objektov in nakupu opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov ali trženja kmetijskih proizvodov. Odprt je do 29. 5. 2019.

 LOKACIJA

DATUM

URA

IZVAJALEC

PIVKA,

Krpanov dom

Prečna ulica 1, Pivka

Ponedeljek,  4. 3. 2019

17.00

 

Darja Zadnik

 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev obeh razpisov.

 

  Pripravila:                                                                       Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje:

  Darja Zadnik                                                                   Jože Vončina

 

 

PRPSvetovalna služba Dobrovo