Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prestrukturiranje vinogradov

datum: 20.03.2019

Obvezna dopolnitev Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov zaradi SPREMEMB

Vinogradniki, ki so lani (do 15.6.2018) oddali Vlogo za podporo za prestrukturiranje vinogradov in bodo letos spomladi izvedli prestrukturiranje, ob tem pa spremeni lokacijo, sorto ali ureditev nasada (terasa/vertikala) glede na navedbe v vlogi, morajo o spremembi obvestiti Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja  najkasneje do 31. MARCA 2019