Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 02.04.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 02. april 2019

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri hruške začenjajo cveteti (BBCH 61-63),  zgodnejše sorte so v polnem cvetenju oz. že odcvetajo (BBCH 65 - 67). Jablane so v zelo različnih fenoloških fazah, odvisno območja, sorte in lege. V Vipavski dolini, Goriških Brdih in Slovenski Istri so povečini v fazi rožnatih popkov oz. balonskega stadija (BBCH 57-59), najbolj zgodnje sorte že začenjajo cveteti (BBCH 60 -61). Na toplejših legah v Brkinih in na Tolminskem je sorta Idared  že dosegla balonski stadij in začenja cveteti  (BBCH 59 – 60). Povečini pa so nasadi jablan na teh območjih v fenoloških fazah (BBCH 55 – 57), od vidnih cvetnih popkov do rožnatih popkov.

Škrlup

Zaradi suhega vremena do sedaj ni bilo pogojev za okužbe s škrlupom. Prvi izbruh askospor pričakujemo ob padavinah, ki so napovedane v naslednjih dneh, zato priporočamo, da pred padavinami nasade hrušk in jablan preventivno poškropite proti škrlupu. V obdobju tik pred cvetenjem in med cvetenjem pečkarjev priporočamo uporabo pripravkov kot so: Chorus 50 WG, Mythos, Scala ali Pyros 400 SC, ki jim dodamo enega od kontaktnih fungicidov. Uporabite lahko tudi pripravek Faban, ki je kombinacija anilinopirimidinskega in kontaktnega fungicida, zato se ga uporablja samostojno. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi kaptan in dodin.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Chorus 50 WG

0,45 kg/ha

0,45 kg/ha

Pyrus 400 SC

1 L/ha

1 L/ha

Mythos

1,5 L/ha

1,5 L/ha

Scala

1,125 L/ha

1,125 L/ha

Faban

1,2 L/ha

1,2 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V obdobju pred cvetenjem jablana proti pepelovki priporočamo uporabo  pripravkov na osnovi žvepla v najvišjem dovoljenem odmerku 5 - 8 kg/ha. Ukrep priporočamo zlasti za območje Brkinov, kjer imate velike težave z omenjeno boleznijo.  Najvišje dnevne temperature v zadnjem tednu presegajo 20 °C, kar ustvarja ugodne pogoje za dobro delovanje pripravkov na osnovi žvepla. Uporabite lahko enega od naštetih pripravkov: Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Uporabite lahko tudi pripravke v tekoči obliki: Pol sulphur 800 SC, Biotip Sulfo 800 SC ali Symbiotica Fito v odmerku 7,5 L/ha.

 

Jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum)

Na območju  Brkinov letos ugotavljamo visoke populacije jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Za zatiranje cvetožera je registriran tudi pripravek Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha.  Škropljenje je potrebno opraviti najkasneje do 14 dni pred začetkom cvetenja.

 

Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda

 

Krvava uš (Eriosoma lanigerum) in mokasta jablanova uš (Dysaphis plantaginea)

V nasadih, kjer opažate prisotnost krvave uši je njeno zatiranje smiselno izvesti že v obdobju pred cvetenjem. V ta namen lahko uporabite pripravek Pirimor 50 WG v odmerku 0,75 kg/L, kateremu dodamo močilo oz. olje. V nasadih, kjer se poleg krvave uš pojavlja tudi mokasta jablana uš, lahko uporabite pripravek Teppeki v odmerku 0,14 kg/ha, ki ima stransko delovanje tudi na krvavo uš. V mladih nasadih jablan, ki ne presegajo višine 2 m,  lahko v obdobju pred cvetenjem, v fenoloških fazah BBCH 56-59 proti mokasti jablanovi uši uporabite pripravek Sivanto prime v odmerku 0,4 L/ha.

 

Sredstva so strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

Hruševa grizlica (Hoplocampa brevis) in jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Tik pred cvetenjem je čas za obešanje belih lepljivih plošč za spremljanje hruševe in jabolčne grizlice. Belo ploščo velikosti 20x30 cm obesimo čim više, na zunanji dobro vidni del krošnje. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju od začetka do konca cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Grizlici zatiramo po končanem cvetenju. Termine škropljenja ter dovoljena sredstva bomo objavili v naslednjih obvestilih.

 

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot