Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Podeljeno izredno dovoljenje pripravku LASER PLUS

datum: 24.05.2019

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravku LASER PLUS podelila dovoljenje za uporabo v nujnih primerih, za zatiranje Plodove vinske mušice (Drosophila suzukii)

LASER PLUS DOVOLJENJE.pdf