Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pečkarjev

datum: 31.05.2019

Jablanov škrlup, pepelovka, jabolčni zavijač in hrušev ožig

V zadnjem tednu je na celotnem območju Primorske ponovno obilno deževalo. V Slovenski Istri je padlo do 52 mm padavin, v Brkinih 79- 86 mm, v Vipavski dolini 66 – 90 mm , v Posočju 73 do 103 mm. Zaradi dolgotrajne omočenosti listja, so bili na celotnem območju izpolnjeni pogoji za močne okužbe s škrlupom. Zaradi nestabilnega vremena ostaja nevarnost za okužbe s škrlupom še naprej zelo velika. Nasade pečkarjev je potrebno redno in dosledno škropiti proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi pred napovedanimi padavinami. V tem obdobju dajemo prednost pripravku Delan, ki ima daljše kurativno delovanje. V kolikor dežuje več kot dva dni in pri tem pade več kot 30 mm padavin

svetujemo, uporabo sistemičnih pripravkov kot so: Score 250 EC ali  Difcor 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ali Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

V primeru neurij s točo priporočamo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan (Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC).

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

 

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

Zaradi padavin in hladnega vremena jabolčni zavijač do sedaj ni imel pogojev za odlaganje jajčec. Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so bili v zadnjem tednu majhni.  Zaradi izboljšanja vremena in posledično naraščanja večernih temperatur, pričakujemo da v naslednjih dneh prišlo do odlaganja jajčec. Škropljenje proti jabolčnemu zavijaču zaenkrat svetujemo samo na območju Slovenske Istre in Vipavske doline, kjer so že doseženi temperaturni pragovi. V ta namen lahko sadjarji uporabijo naslednje pripravke: Coragen v odmerku 0,27 L/haMimic v odmerku 0,9 -1,0 L/ha, Runner 240 EC v odmerku 0,45 L/ha ali Insegar 25 WG v odmerku 0,6 L/ha. Na območju Brkinov in Tolminske bo optimalen čas za prvo škropljenje proti jabolčnemu zavijaču predvidoma konec prihodnjega tedna, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).