Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

SEZNAM HERBICIDOV V KORUZI PRED IN TIK PO VZNIKU KORUZE

datum: 05.06.2019

Koruze posejane v aprilu so sedaj na lažjih tleh že vzkalile in imajo 2-3 liste, na težjih hladnejših tleh pa še kalijo. Setev koruze še ni povsem končana, saj so nekatera težja tla še vedno prevlažna za setev. Pleveli so že vzkalili in kljub hladnejšemu vremenu pridno rastejo.

Pri uporabi herbicidov pred in tik po vzniku v teh hladnejših dneh lahko pričakujemo pri nekaterih herbicidnih kombinacijah zastoj rasti pri koruzi, ki je v stresu zaradi hlada in namočenosti zemlje. V tabeli navajamo herbicide, ki se rabijo pred vznikom koruze ali tik po vzniku koruze. Priporočamo dosledno upoštevanje odmerkov herbicida in vode na ha in časa uporabe iz »Navodila o uporabi«! Posebej priporočamo, da preberete vsa Opozorila, ki se nanašajo na kolobarne omejitve in fitotoksičnost in jih dosledno upoštevajte!

 

SEZNAM HRBICIDOV PRED IN TIK PO VZNIKU KORUZE 2019