Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 06.06.2019

Peronospora in oidij vinske trte

Zgodnje sorte vinske trte cvetijo (fenofaza 60 - 63 BBCH ali I po Baggioliniju). Za zatiranje peronospore vinske trte se priporoča uporabo sredstev s sistemičnim načinom delovanja.

Pridelovalcem, ki uporabljajo sredstva na osnovi aluminijevega fosetila priporočamo, da zaradi boljšega delovanja pripravke uporabite trikrat zaporedoma. Škropite v priporočenih časovnih presledkih oz. glede na razvoj bolezni.

Pripravki s sistemičnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

1-2 kg/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,125 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % (1,5-1,8 kg/ha)

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Folpan Gold

2 kg/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % (1,6 kg/ha)

Galben M

0,25 % (2,5 kg/ha)

Gett

2,5 kg/ha

LBG-01F3

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Magma Triple WG

3 kg/ha

Melody Duo WG 66,8

0,2-0,25 % (2-2,5 kg/ha)

Mikal Flash

4 kg/ha (0,4 %)

Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

2 l/ha

Momentum F

4 kg/ha

Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

1,9 kg/ha

Moximate 725 WP

1,9 kg/ha

Moximate Plus

1,9 kg/ha

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha (0,3 %)

Profilux

1,25 kg/ha

Reboot

0,4 kg/ha

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha (0,25 %)

Sfinga Extra WDG

1,5 kg/ha

Soriale LX

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

 

Dodatno je potrebno zatirati tudi oidij vinske trte. Uporabite lahko organske kontaktne ali sistemične pripravke v skladu z navodili. Oidij vinske trte lahko zatirate tudi z registriranimi sredstvi na osnovi močljivega žvepla.

Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,16 l/ha

Custodia

0,35 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,15 l/ha

Luna Experience

0,375 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Mavita 250 EC

0,2 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,08-0,2 l/ha

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,16-0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!