Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 07.06.2019

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 06. junij 2019

Hruške in jablane:

Hruške in jablane so na Primorskem v fazi debeljenja plodov in sekundarnega odpadanja plodičev (BBCH 72 - 73).

Škrlup

Obdobje primarnih okužb se je zaključilo,  kljub temu je potrebno nadaljevati z izvajanjem rednih škropljenj proti škrlupu. Priporočeni razmiki med škropljenji so v tem času 10 – 14 dni, prilagoditi jih je potrebno vremenskim razmeram in  zdravstvenemu stanju nasadov. Škropljenje je potrebno ponoviti, če pade več kot 20 do 30 mm padavin. V tem času svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan oz. pripravkov: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. Uporabo naštetih pripravkov svetujemo v tudi primeru neurij s sodro ali točo, ker preprečujejo gnitje plodov.  Uporabite lahko tudi druge kontaktne fungicide, ki so navedeni v spodnji tabeli.

 

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,10-0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 1,9 kg/ha, Flint v odmerku 0,10 - 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha, Topas 100 EC ali Topaze v odmerku 0,5 L/ha, Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha. V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha. Pred škropljenjem je potrebno porezati plesnive poganjke in jih odstraniti iz nasada.

 

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača so bili v zadnjem tednu visoki zlasti na območju Brkinov. V Slovenski Istri Vipavski dolini in na Tolminskem populacija jabolčnega zavijača že upada. Zaradi toplega vremena prihaja do odlaganja jajčec, zato je zdaj pravi čas za ukrepanje proti jabolčnemu zavijaču, če tega še niste storili. Na višjih legah v Brkinih in na Tolminskem je še čas za uporabo pripravkov  Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha ali  Harpun v odmerku 1L/ha,  ki delujeta na jajčeca (ovicidno).  Na ostalih območjih, kjer je bil vrh ulova zavijača dosežen konec prejšnjega tedna svetujemo uporabo pripravkov Coragen v odmerku 0,27 L/haMimic v odmerku 0,9 -1,0 L/ha ali  Runner 240 EC v odmerku 0,45 L/ha. Proti zavijaču lahko uporabite tudi pripravka  Mospilan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, ki hkrati delujeta tudi na listne uši.

22 Junij 2009 003

Krvava uš

V nekaterih nasadih jablan opažamo močan pojav krvave uši. Za zatiranje lahko uporabite pripravek Pirimor 50 WG v odmerku 0,75 kg/ha ali pripravek  Movento SC 100 v odmerku 1,9 L/ha.

 

Pri uporabi čebelam nevarnih sredstev, je potrebno odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Hrušev ožig

Z namenom zgodnjega odkrivanja znakov morebitnih okužb s hruševim ožigom priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).

 

 

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot