Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 20.06.2019

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator); Siva grozdna plesen (Botrytis cinerea)

Zgodnje sorte vinske trte so že odcvetele, pozne pa so še v fazi odcvetanja oz. v fenofazah 67 – 69 BBCH (I po Baggioliniju).

V ravninskih vinogradih, kjer ste opazili bolezenska znamenja peronospore vinske trte priporočamo uporabo sistemičnih in polsistemičnih pripravkov. Zgodnje sorte vinske trte, ki rastejo na južnih legah in kjer ni prišlo do razvoja peg pa lahko škropite s kontaktnimi sredstvi.

Pripravki s sistemičnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Acrobat MZ WG

2,5 kg/ha

Alleato 80 WG

2,5 kg/ha

Alleato Duo

3-4 kg/ha

Ampexio

0,5 kg/ha

*Antracol Combi WP 62,8

2,5 kg/ha

Curzate C Extra

2 kg/ha

Curzate M 72,5 WG

2,3 kg/ha

Cymbal

0,25 kg/ha

Delan Pro

3,0 l/ha

Electis 75 WG

0,15-0,18 % (1,5-1,8 kg/ha)

Emendo F

1,5 kg/ha

Equation Pro

400 g/ha

Folpan Gold

2,5 kg/ha

Forum MZ WG

2,5 kg/ha

Forum Star

0,16 % (1,6 kg/ha)

Galben M

0,25 % (2,5 kg/ha)

Gett

2,5 kg/ha

LBG-01F3

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Magma Triple WG

3 kg/ha

*Melody Duo WG 66,8

0,2-0,25 % (2-2,5 kg/ha)

Mikal Flash

4 kg/ha (0,4 %)

Mikal Premium F

3 kg/ha

Mildicut

0,4 %; 3 l/ha (med cvetenjem) 4 l/ha (po cvetenju)

Momentum F

4 kg/ha

Momentum Trio

3 kg/ha

Moximate 725 WG

1,9 kg/ha (BBCH 61 do 70); 2,5 kg/ha (BBCH 71do 79)

Moximate 725 WP

1,9 kg/ha (BBCH 61 do 70); 2,5 kg/ha (BBCH 71do 79)

Moximate Plus

1,9 kg/ha (BBCH 61 do 70); 2,5 kg/ha (BBCH 71do 79)

Nautile DG

2,4 kg/ha

Orvego

0,8 l/ha

Pergado C

4-5 kg/ha

Pergado D

1,4 l/ha

Pergado F

Največji dovoljeni odmerek 3 kg/ha

Pergado MZ

2,5 kg/ha

Profiler

3 kg/ha (0,3 %)

Profilux

2 kg/ha

Reboot

0,4 kg/ha

Revus

0,6 l/ha

Ridomil Gold MZ Pepite

2,5 kg/ha (0,25 %)

Sfinga Extra WDG

1,5 – 2 kg/ha

Soriale LX

4 l/ha (če se uporablja samostojno); 3 l/ha (ob uporabi z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet ali mankozeb)

Tanos 50 WG

0,4 kg/ha

Twingo

3 kg/ha

Valis F

1,5 kg/ha

* Zaloge v uporabi do 22.6.2019.

 

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

 

Pripravki z dotikalnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amaline Flow

2,25 l/ha

*Antracol

0,2 %; 2 kg/ha

*Antracol WG 70

0,2 %; 2 kg/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 %; 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

* Zaloge v uporabi do 22.6.2019.

 

V času po zaključenem cvetenju obstaja večja nevarnost pojava oidija vinske trte. Bolezen zatiramo z registriranimi sistemičnimi/polsistemičnimi in dotikalnimi sredstvi. Pri uporabi pripravkov bodite pozorni na priporočene časovne razmake med posameznimi škropljenji! Če za zatiranje oidija vinske trte uporabljate pripravke na osnovi močljivega žvepla je potrebno škropljenja ponavljati v 5 do 6 dnevnih intervalih.

Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,2 l/ha

Custodia

0,525 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,25 – 0,3 l/ha

Luna Experience

0,375 – 0,5 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Siva grozdna plesen

V času pred zapiranjem grozdov (fenofaza 77 BBCH) je občutljive sorte priporočljivo škropiti proti sivi grozni plesni.

Za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednje pripravke:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amylo-X

1,5 – 2,5 kg/ha

Botector

400 g/ha

Cantus

1,2 kg/ha

Mythos

2,5 l/ha

Prolectus

1,2 kg/ha

Pyrus 400 SC

2 l/ha

Scala

2 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Switch 62,5 WP

1 kg/ha; 0,1 %

Teldor SC 500

1,5 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!