Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestila o varstvu oljčnikov z dne 5. julij 2019

datum: 05.07.2019

Oljčna muha

 

Po 20. juniju smo pričeli s spremljanjem pojava oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 15. lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih, na območju Vipavske doline v sedmih oljčnikih in na Goriškem Krasu na eni lokaciji.

Do sedaj se je oljčna muha maloštevilno pojavila le na treh lokacijah. Vremenske razmere za razvoj oljčne muhe trenutno niso ugodne. Ukrepanje proti škodljivki ni potrebno.

Natančne podatki o ulovu muhe v omenjenih oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

 

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar