Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 05.07.2019

Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator); siva grozdna plesen (Botrytis cinerea); pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella) in križasti grozdni sukač (Lobesia botrana)

Vinska trta je trenutno v fenofazi 75 do 77 BBCH (J po Baggioliniju).

Pred napovedanimi padavinami je priporočljivo obnoviti zaščito proti peronospori vinske trte. Če so se v preteklih tednih na listih pojavile pege je za zatiranje bolezni priporočljivo uporabiti pripravke s  sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja. V primeru, da ni prišlo do razvoja bolezni se lahko uporabi kontaktna sredstva.

Pripravka Cabrio Top (2 kg/ha) in Universalis (2 l/ha) se lahko uporablja za zatiranje peronospore in oidija vinske trte.

Pripravki z dotikalnim načinom delovanja:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amaline Flow

2,25 l/ha

Avtar 75 NT

0,2 %; 2 kg/ha

Daimyo F

2,5 l/ha

Dithane DG Neotec

0,2 %; 2 kg/ha

Dithane M-45

0,2 %; 2 kg/ha

Enervin

2,5 kg/ha

Follow 80 WG

1,25 kg/ha

Folpan 50 SC

2 l/ha

Folpan 80 WDG

1,25 kg/ha

Manfil 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Manfil 80 WP

2 kg/ha

Manfil Plus 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Mankoz 75 WG

0,2 %; 2 kg/ha

Penncozeb 75 DG

2 kg/ha

Pinozeb M-45

2 kg/ha

Polyram DF

0,24 %; 2,4 kg/ha

Videryo F

2,5 l/ha

Vincya F

2,5 l/ha

 

Oidij vinske trte

V vinogradih moramo biti pozorni na pojav oidija vinske trte. Za zatiranje bolezni uporabljamo novejša sredstva s kontaktnim delovanjem. Škropimo lahko tudi s sistemičnimi ali polsistemičnimi pripravki. Če za zatiranje oidija vinske trte uporabljate pripravke na osnovi močljivega žvepla je potrebno škropljenja ponavljati v 5 do 6 dnevnih intervalih.

Registrirana sredstva proti oidiju vinske trte:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

0,0035 % (35 g/ha)

Baltazar

0,4 l/ha

Collis

0,4 l/ha

Crystal

0,2 l/ha

Custodia

0,525 l/ha

Domark 100 EC

0,3 l/ha

Dynali

0,65 l/ha

Falcon EC 460

0,4 l/ha

Folicur EW 250

0,4 l/ha

Karathane Gold 350 EC

0,5-0,6 l/ha

Kusabi 300 SC

0,25 – 0,3 l/ha

Luna Experience

0,375 – 0,5 l/ha

Luna Max

1 l/ha

Misha 20 EW

0,23 l/ha

Mystic 250 EC

0,4 l/ha

Nativo 75 WG

0,16 kg/ha

Orius 25 EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Postalon 90 SC

1-1,25 l/ha

Score 250 EC

0,2 l/ha

Sercadis

0,15 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Spirox D

0,5 l/ha

Star Tebukonazol

0,4 l/ha

Systhane 20 EW

0,14 l/ha

Talendo

0,25 l/ha

Talendo Extra

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

Tebusha 25% EW

0,04 % (0,4 l/ha)

Topas 100 EC

0,3 l/ha

Topaze

0,3 l/ha

Topsin-M

1,6 kg/ha

Vitisan

3-12 kg/ha

Vivando

0,2 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Siva grozdna plesen

V času pred zapiranjem grozdov je občutljive sorte priporočljivo škropiti proti sivi grozdni plesni.

Za zatiranje bolezni lahko uporabite naslednje pripravke:

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amylo-X

1,5 – 2,5 kg/ha

Botector

400 g/ha

Cantus

1,2 kg/ha

Mythos

2,5 l/ha

Prolectus

1,2 kg/ha

Pyrus 400 SC

2 l/ha

Scala

2 l/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Switch 62,5 WP

1 kg/ha; 0,1 %

Teldor SC 500

1,5 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Grozdni sukači

V vinogradih v okolici Hruševlja in Gornjega Cerovega so se začeli pojavljati grozdni sukači. V naslednjih dneh lahko škodljivce še zatirate s pripravki na osnovi IRI ali sredstvi iz MAC skupine kot so Insegar 25 WG v odmerku 0,6 kg/ha; Mimic v 0,06 % koncentraciji (0,6 l/ha); Runner 240 SC v 0,03 % koncentraciji (0,3 l/ha).

Za zatiranje sukačev trenutno lahko uporabite tudi sredstva na osnovi Bacillus Thuringhiensis: Agree WG (0,75 kg/ha), Delfin WG (0,75 kg/ha) ali Lepinox Plus (1kg/ha). Škropljenje z omenjenimi izdelki je priporočljivo obnoviti v razmaku 7 dni.

Nekatera sredstva so čebelam nevarna zato je treba pred uporabo odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!