Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

VABILO na izobraževanje »Sonaravna živinoreja in okolje«

datum: 27.02.2020

Spoštovani!

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je partner v projektu »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, sofinanciranem iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020. Vodilni partner je Ljudska univerza Postojna. V sklopu projekta bomo izvedli 24 - urno izobraževanje o sonaravni živinoreji z ogledi dobrih praks za partnerske in ostale kmetije.

 

Vabimo vas, da se udeležite prve delavnice »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo, ki bo v sredo, 4. 3. 2020 ob 16. uri v prostorih Ljudske univerze v Postojni, Ljubljanska cesta 2 (predavalnica št. 10).

 

Vsebina delavnice:

  • Primerne površine in objekti za ekstenzivno rejo, Peter Pribožič, KGZ Ptuj
  • Afriška prašičja kuga - omejitve pri pašni reji, Aleš Valenčič, KGZ Nova Gorica
  • Pasme, primerne za pašno rejo, mag. Ida Štoka, KGZ Nova Gorica

 

Predvideni termini naslednjih delavnic:

26. 3. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 10

2. delavnica »Pasme prašičev, optimizacija reje in zdravstveno varstvo -2. del

2. 4. 2020 ob 16.00, kmetija

Ogled primera dobre prakse – ekstenzivna reja prašičev

23. 4. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 10

3. delavnica »Priprava živali na zakol, transport živali in postopki ob zakolu«

7. 5. 2020 ob 16.00, LU Postojna, učilnica 10

4. delavnica »Tehnologije konzerviranja krme«

14. 5. 2020 ob 16.00, kmetija

Ogled primera dobre prakse – ogled sušilne naprave

 

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite.

 

Pripravila:

Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.                                  Jože Vončina, univ. dipl. inž. zoot.

Svetovalka specialistka za razvoj podeželja                   Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje