Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo sliv in češpelj

datum: 06.03.2020

Listna luknjičavost koščičarjev (Stigmina carpophila), cvetna monilija (Monilinia laxa)

V nasadih, kjer drevesa brstijo je potrebno škropiti proti listni luknjičavosti koščičarjev. Za zatiranje bolezni je dovoljena uporaba registriranih bakrovih sredstev.

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Badge WG

3,5 kg/ha

Champion 50 WG

2 - 3 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 - 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Škropljenje naj bo temeljito, pozorni bodite tudi na vrhove dreves.

 

Na sončnih legah zgodnje sorte sliv prehajajo v fenofazo cvetenja (BBCH 60 ali E po Baggioliniju). Cvetno monilijo na slivah in češpljah lahko zatirate s sredstvi, ki so navedena v spodnji preglednici.  

Sredstvo

Odmerek ali koncentracija

Amylo-X

1,5 - 2,5 kg/ha

Chorus 50 WG

0,5 kg/ha

Luna Experience

0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)

Prolectus

330 g sredstva na višinski meter krošnje na hektar; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Serenade Aso

8 l/ha

Signum

0,25 kg/ha na m višine krošnje; maksimalni odmerek 0,75 kg/ha

Switch 62,5 WG

0,08%; maksimalni odmerek 1 kg/ha

Zenby

0,9 l/ha

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!