Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 13.03.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 12. marec 2020

Hruške in jablane:

V Vipavski dolini, Goriških Brdih, Slovenski Istri ter na zgodnjih legah v Brkinih in na Tolminskem  so hruške in jablane povečini v fenofazi odpiranja brstov (BBCH 53).  Zgodnje sorte hrušk pa so že v fenofazi mišjega ušesa (BBCH 54).

Pred napovedanimi padavinami je potrebno nasade poškropiti proti škrlupu. V nasadih, ki brstijo je zdaj pravi čas za uporabo bakrenih pripravkov.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Badge WG WG

2,9 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2,0 kg/ha

Cuprablau Z ultra WP

2,5 kg/ha

Kocide 2000

2,0 kg/ha

Nordox 75 WG

1,6 kg/ha

 

Pripravki na osnovi bakra so deloma učinkoviti proti hruševemu ožigu, zato je njihova uporaba PRIPOROČLJIVA v vseh intenzivnih in travniških nasadih, kot tudi v sadnih vrtovih, ZELO PRIPOROČLJIVA pa je zlasti na območjih in v nasadih, kjer je prisoten hrušev ožig.

 

V nasadih hrušk, ki so že v fenofazi mišjega ušesa priporočamo, da pred napovedanimi padavinami opravite škropljenje s kontaktnimi fungicidi.

 

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Dithane M-45

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

 

 

Jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum)

 

Zlasti na območju  Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha ali pripravek ASET FIVE v odmerku 0,64 – 0,96 L/ha, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in katerega raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi jabolk.

jablanov cvetožer

 

 

Ameriški kapar (Diaspidiotus perniciosus)

 

V obdobju po brstenju pečkarjev je pravi čas za zatiranje ameriškega kaparja. V nasadih hrušk in jablan, kjer je prišlo do prerazmnožitve omenjenega škodljivca, lahko opravite zatiranje s pripravkom Harpun v 0,0375 - 0,05 % koncentraciji, pri porabi od 800 do 1000 L /ha. Največji dovoljeni odmerek sredstva je 0,5 L/ha.

 

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele je potrebno pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot