Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo vinske trte

datum: 17.03.2020

Akarinoza (Calepitrimerus vitis), erinoza (Colomerus vitis) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

Na južnih legah so zgodnje sorte vinske trte (Chardonnay) v fenofazi B-C po Baggiolini-ju oziroma v fenofazi 01-09 po BBCH lestvici. Za zatiranje pršice trsne kodravosti in trsne listne pršice šiškarice priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol Special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG v odmerku 8 kg/ha. Pripravki na osnovi žvepla so še posebej učinkoviti, če je v času škropljenja temperatura zraka nad 15°C. Sredstva na osnovi močljivega žvepla delujejo tudi proti oidiju vinske trte.    

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!