Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 20.03.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 20. marec 2020

Hruške in jablane:

Fenološke faze hrušk in jablan so na Primorskem zelo različne, odvisno od lege nasada in sorte. V Spodnji Vipavski dolini so hruške povečini v fazi brstenja oz. mišjega ušesa BBCH 53-54.  Zgodnje sorte hrušk na toplih legah pa so povečini že v fazah od rožnatega popka (BBCH 57) do balonskega stadija (BBCH 59). Sorta Junijska lepotica že začenja cveteti. Jablane so povečini v fazi mišjega ušesa (BBCH 54). Na najbolj toplih legah v Vipavski dolini je sorta Gala že v fazi BBCH 55, z oblikovano listno rozeto in vidnimi cvetnimi popki. Na višjih legah v Brkinih in na Tolminskem pa so še v fazi odpiranja brstov (BBCH 53).

Škrlup

Ob padavinah, ki so napovedane za soboto, obstaja nevarnost prvih okužb s škrlupom, zato priporočamo, da nasade preventivno poškropite s kontaktnimi fungicidi.

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Merpan 80 WDG

1,88 kg/ha

1,88 kg/ha

Scab 80 WG

1,9 kg/ha

1,9 kg/ha

Scab 480 SC

3,13 L/ha

3,13 L/ha

Orthocide 80 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

Syllit

1,9 L/ha

1,9 L/ha

Syllit 544 SC

1,4 L/ha

1,4 L/ha

 

Na višjih legah na Tolminskem in v Brkinih je še čas za uporabo pripravkov na osnovi bakra.

 

Uporabite lahko:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Badge WG WG

2,9 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

3,0 kg/ha

Cuprablau Z 50 WP

2,0 kg/ha

Cuprablau Z ultra WP

2,5 kg/ha

Kocide 2000

2,0 kg/ha

Nordox 75 WG

1,6 kg/ha

 

 

Jablanov cvetožer (Anthonomus pomorum)

 

Zlasti na območju  Brkinov bodite pozorni na pojav jablanovega cvetožera. Hrošček najbolj ogroža nasade jablan v bližini gozdov. Številčnost populacije škodljivca najlaže ugotovimo z metodo stresanja vej, pri čemer 100 vej otresemo v dežnik ali lovilno ponjavo. Če pri tem ulovimo več kot 20 – 30 hroščkov, lahko pričakujemo večjo škodo na cvetovih. Za zatiranje cvetožera lahko uporabite pripravek Imidan 50 WG v odmerku 1,0 kg/ha ali pripravek Asset Five v odmerku 0,64 – 0,96 L/ha, ki ima dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin in katerega raba je dovoljena tudi v ekološki pridelavi jabolk.

 

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

DSC01511.JPGDSC01551.JPGDSC01532.JPG

 

Pripravila:

 

Mojca Rot