Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Splošni ukrepi za povečanje odpornosti sadnega drevja na nizke temperature in za omilitev posledic spomladanske pozebe

datum: 23.03.2020

Na občutljivost sadnih rastlin (brstenje, cvetenje, razvoj plodičev) v primeru nizkih temperatur v prvi vrsti vpliva kondicija dreves oz. prehranjenost brstov iz preteklega leta, predvsem v obdobju, ko brsti diferencirajo in se zalagajo s hrano. Tiste rastline, ki so v stresu ( bolezni, škodljivci, slaba prehrana, …) bodo zagotovo ob pojavu stresnih razmer prej pokazale znake oziroma bodo prej pozeble.

Glede na to, da za teden med 23. In 27. marcem meteorologi napovedujejo nizke temperature oz. spust temperatur pod ledišče, vam podajamo nekaj praktični ukrepov za omilitev pozebe:

 1. Uporaba zaščitnih folij in kopren

Zaščita oziroma zavijanje dreves z zimskimi koprenami (debelejše oz. gostejše koprene), prekrivanje jagodičevja s koprenami. Pri tem je potrebo prekriti drevo oz. grmičevje po celotni površini, tako da nimamo odprtin skozi katere bi vdiral hladen zrak.

  Razpiranje protitočne zaščite

V primeru, da imamo sadovnjake prikrite s proti točno zaščito, lahko razprte mreže bistveno skrajšajo čas nizkih temperatur, saj mreže zadržijo toplotno sevaje iz tal.

  Namakanje

V kolikor so tla suha, je priporočljivo tla namočiti. Vlažna  in zbita tla vpijejo čez dan veliko več toplote kot suha in lahka tla. Zadržana toplota vpliva na pojavnost pozebe v nočnih urah.

  Mulčanje in košnja sadovnjakov

Kjer imamo sadovnjake zatravljene s travno rušo, je priporočljivo mulčanje oz. košnja trave, ker travna  ruša podnevi odbija sončno sevanje, ponoči pa odda veliko količin toplote zaradi izhlapevanja vode skozi listje.  V času nizkih temperatur se ne priporoča obdelave tal, saj si na ta način poslabšujemo toplotne kapacitete tal.

  Kurjenje in uporaba sveč

Z kurjenjem v nasadih, kjer se posledično razvije dimna zavesa se lahko bistveno ublaži pozebo v nasadov. Za  kurjenjem ob robovih nasadov in v notranjosti nasadov uporabljamo vlažne materiale (sekanci, žagovina, trava, grmičevje), da dosežemo počasno gorenje oz. tlenje materiala. Ob kurjenju se sprošča vlaga, ki ob kondenzaciji sprošča toploto.

Možna je tudi uporaba parafinskih sveč (- 2 °C 200 sveč, - 7 °C 500 sveč/ha) ki, je priporočljiva in uspešna  v popolnem brezvetrju.

OPOZORILO: Ukrep trenutno ne pride upoštev zaradi prepovedi kurjenja v naravnem okolju!

 

 

 

  Krepitev rastlin z izvlečki alg in aminoklislinskih pripravkov

Na tržišču je moč kupiti številna sredstva za krepitev rastlin pred pozebo. Gre za izvlečke alg in aminoklislin, ki krepijo rastline pred pozebo. V Sloveniji je kar nekaj ponudnikov teh pripravkov (npr. Karsia d.o.o., Metrob d.o.o., Jurana d.o.o., …), ki jih je moč kupiti v specializiranih trgovinah in preko spletne prodaje.

Sredstva je potrebno uporabiti v skladu z navodili za uporabo!

  Protislansko oroševanje

 

V kolikor imamo v nasadih urejeno infrastrukturo za proti slansko zaščito, je le ta učinkovita metoda proti pozebi.

Več informacij dobite na spletni strani javne službe v sadjarstvu https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/.

 

Pripravil: Vasja Juretič, spec. za sadjarstvo in oljkarstvo