Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Zbirne vloge za leto 2020 in izpolnjevanje pogojev pri posameznih ukrepih

datum: 21.04.2020

V prispevku, ki so pripravili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije je podana informacija o predvidenem podaljšanju oddaje zbirnih vlog

Prekinjena oddaja zbirnih vlog za izvajanje ukrepov kmetijske politike za leto 2020 in izpolnjevanje pogojev pri posameznih ukrepih.

 

Zaradi razglašene epidemije in preprečevanja širjenja virusa Covid-19 je pri kmetijskih svetovalcih Javne službe kmetijskega svetovanja, od 16. marca 2020 prekinjeno izvajanje pomoči pri elektronskem izpolnjevanju in oddaji zbirnih vlog za leto 2020. Prav tako je prekinjeno delo na upravnih enotah in s tem povezano urejanje GERK-ov, ki so osnova za oddajo zahtevkov na površino.

 

Prvotni redni rok za oddajo zbirnih vlog (6. maj 2020) bo predvidoma podaljšan do 15. junija 2020, točen datum pa bo sprejet s strani Evropske komisije ter objavljen tudi v slovenskih uredbah.

 

Svetujemo, da za točne informacije o novem roku za oddajo zbirne vloge ter ponovnem nadaljevanju izvajanja pomoči pri vnosu in oddaji zbirnih vlog, redno spremljate medije, ki povzemajo kmetijske vsebine ali pa se o tem, pozanimate pri vaših kmetijskih svetovalcih.

Za izvajanje nekaterih ukrepov kmetijske politike so določeni tudi roki, ki jih zaradi zamika oddaje zbirne vloge ali nedelovanja določenih služb ni mogoče izpolniti. To so na primer: izdelava koprološke analize, analiza tal, hitri talni ali rastlinski testi, izpolnjevanje rokov pri setvi ali sajenju zelenjadnic ter ostalo.

Za takšne primere bodo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS pripravili ustrezne rešitve, ki jih je prav tako potrebno določiti s spremembo zakonodaje.

Ker boste za dokazovanje morda morali vedeti, kdaj, kaj, koliko, s čim, in kje je bilo na kmetiji izvedeno določeno opravilo, vam svetujemo, da v tem času vodite evidence in beležite vse aktivnosti za kmetijska opravila, ki jih izvajate na površinah in z živalmi.

(Vir: spletna stran KGZS)