Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 24.04.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 24. april 2020

Hruške in jablane:

V večjem delu Primorske so hruške in jablane že odcvetele. V Brkinih in na višjih legah na Tolminskem pa so jablane še v  polnem cvetenju.

Škrlup

Zaradi suhega vremena na Primorskem do sedaj še niso bili izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Poslabšanje vremena s padavinami lahko pričakujemo začetek prihodnjega tedna. Takrat bo po vsej verjetnosti prišlo do prvega izbruha askospor ter izpolnitve pogojev za okužbe s škrlupom. Svetujemo, da še naprej spremljate vremensko napoved ter da opravite preventivno škropljenje proti škrlupu tik pred napovedanimi padavinami. V ta namen svetujemo uporabo kontaktnih fungicidov na osnovi aktivnih snovi makozeb, metriram, ditianon ali captan. V primeru napovedi daljšega obdobja nestanovitnega vremena, v nasadih, ki še cvetijo, svetujemo uporabo anilinopirimidinskih pripravkov kot so: Chorus 50 WGMythos, Pyrus 400 SC, Scala, Batalion 450 SC in Faban. Vsem naštetim pripravkom, razen pripravku Faban, je potrebno dodati kontaktni fungicid. Uporaba sistemičnih fungicidov je smiselna v primeru dolgotrajnejših padavin ter v nasadih, ki so že odcveteli in imajo večjo listno maso.  Uporabite lahko pripravke: Score 250 EC, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ter Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

               2 kg/ha 

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha.  V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

Jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Takoj po cvetenju je čas za zatiranje jabolčne grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Na opazovanih lokacijah v Vipavski dolini (Šempeter, Dombrava) so bili ulovi jabolčne grizlice letos majhni, v povprečju 5 osic/ploščo. V primeru, da v nasadu ugotovite presežen prag škodljivosti, lahko za zatiranje jabolčne grizlice uporabite pripravke: Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG v 0,04 % konc. ali Neemazal T/S v odmerku 1,5 L/ha.

 

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

 

Pripravila:

 

Mojca Rot