Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo hrušk in jablan

datum: 30.04.2020

Napotki za varstvo in tehnološke ukrepe pri sadnem drevju z dne 30. april 2020

Datum: 30.04.2020

Hruške in jablane:

Na Primorskem so hruške in jablane že odcvetele. Cvetenje se končuje tudi v Brkinih in na višjih legah na Tolminskem.

Škrlup

V minulih dveh dneh je na Primorskem padlo od 15 do 60 mm padavin, ob tem so bili na vseh sadjarskih območjih izpolnjeni pogoji za okužbe s škrlupom. Najmanj dežja je padlo v Brkinih (14 – 19 mm) in na Tolminskem (21 -26 mm), največ pa v Spodnji Vipavski dolini in Goriških Brdih (14 – 60 mm). Nestanovitno vreme s padavinami se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, zato je nevarnost za okužbe s škrlupom zelo velika. Še naprej je potrebno izvajati redna škropljenja proti škrlupu s kontaktnimi fungicidi pred napovedanimi padavinami. V tem obdobju dajemo prednost pripravkoma Delan700 WG in Delan Pro, ki imata daljše kurativno delovanje. V primeru dolgotrajnih in obilnih padavin svetujemo, uporabo sistemičnih pripravkov kot so Score 250 EC, Difcor 250 EC, Mavita 250 EC ali Difenzone v odmerku 0,2 L/ha ter Duaxo koncentrat v odmerku 1,1 L na višinski meter krošnje/ha, pri čemer  najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha. Naštetim pripravkom je potrebno dodati enega izmed kontaktnih fungicidov.

Kontaktni fungicidi:

Sredstvo

Odmerek, konc.

Odmerek, konc.

HRUŠKA

JABLANA

Dithane M-45

2,0  kg/ha

2,0  kg/ha

Dithane DG Neotec

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil 75 WG

-

2,0 kg/ha

Manfil 80 WP

-

2,0 kg/ha

Mankoz 75 WG

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Avtar 75 NT

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Manfil plus 75 WG

2,0 kg /ha

2,0 kg /ha

Penncozeb 75 DG

-

2,5 kg/ha 

Pinozeb M-45

-

                2 kg/ha 

Polyram DF

2,0 kg/ha

2,0 kg/ha

Delan 700 WG

0,75 kg/ha

0,75 kg/ha

Delan Pro

2,5 L/ha

2,5 L/ha

 

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer so prisotne okužbe z jablanovo pepelovko svetujemo uporabo pripravkov: Luna experience v odmerku 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,2 kg/ha, Zato 50 WG v odmerku 0,15 kg/ha, Flint v odmerku 0,15 kg/ha, Tercel v odmerku 2,5 kg/ha ali pripravek Sercadis v odmerku 0,25 kg/ha ali Sercadis plus v odmerku 0,72 L/ha.  V ostalih nasadih, kjer prevladujejo na pepelovko občutljive sorte (Idared, Jonagold,..) priporočamo, da škropilni brozgi dodate sredstva na osnovi močljivega žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol specilal, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG) v odmerku 5 kg/ha.

 

 

Jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Takoj po cvetenju je čas za zatiranje jabolčne grizlice. Prag škodljivosti je presežen, če se v obdobju cvetenja na belo lepljivo ploščo ujame več kot 30 osic. Na opazovanih lokacijah v Brkinih (Čelje in Prelože) so bili ulovi jabolčne grizlice letos manjši v primerjavi s prejšnjimi leti. V Čeljah je bil povprečen ulov 8 osic/ploščo v Preložah pa 21 osic/ploščo. V primeru, da v nasadu ugotovite presežen prag škodljivosti, lahko za zatiranje jabolčne grizlice uporabite pripravke: Calypso SC 480 v odmerku 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG v 0,04 % konc. ali Neemazal T/S v odmerku 1,5 L/ha.

 

Pri uporabi sredstev, ki so strupena za čebele, je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Pripravila: Mojca Rot