Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo paprike

datum: 15.09.2020

Marmorirana smrdljivka

Na posevkih paprik se pojavljajo stenice marmorirane smrdljivke. Ličinke in odrasle žuželke povzročajo vbode v plodovih in na ta način zmanjšajo tržno vrednost pridelka. Pridelovalcem priporočamo, da spremljajo pojav stenic na gojenih rastlinah. Marmorirano smrdljivko na papriki gojeni na prostem lahko zatirate s sredstvom Mospilan 20 SG v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha. Za zatiranje sesajočih žuželk na papriki gojeni na prostem ima dovoljenje tudi pripravek Karate Zeon 5 CS, katerega uporabite v odmerku 0,15 l/ha.  

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!