Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 29.09.2020

Oljčna muha

Na feromonskih vabah še vedno povečana prisotnost oljčne muhe v večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk. Natančne podatki o ulovu muhe v oljčnikih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si.

Po padavinah priporočamo obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje. S tem ukrepom zmanjšamo velikost populacije oljčne muhe, na območjih kjer se je ta številčnejše pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden),

V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x.

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo  na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih redno spremljajo prisotnost oljčne muhe na feromonskih vabah ali rumenih lepljivih, ter po potrebi proti škodljivki ukrepajo skladno z zgoraj navedenimi navodili.

Zaradi številčnega napada oljčne muhe in posledično močno poškodovanih plodov v nekaterih oljčnikih pričakujemo zgodnejše obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

Perfekthion

35

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si