Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo pora

datum: 09.10.2020

Porova zavrtalka

Pridelovalcem pora priporočamo naj bodo pozorni na pojav porove zavrtalke. Na prisotnost škodljivca opozarjajo vbodi na listih v obliki belih peg, ki si sledijo v nizih. Odrasle zavrtalke lahko spremljamo tudi z rumenimi lepljivimi ploščami. Škodo na pridelku lahko preprečimo z uporabo ustreznih pokrivk.