Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabljeni na 4. delavnico Izobraževanja o sonaravni živinoreji in okolju na partnerskih kmetijah

datum: 13.10.2020

Tokratna delavnica se bo dotaknila praktičnih vidikov načrtovanja paše z vidika ohranjanja površin, zagotavljanja kakovostne krme in varovanja narave. Delavnica se bo odvila v četrtek, 15. 10. 2020 ob 16:00 na kmetiji Danila Sojerja, Tržaška cesta 64 a, Postojna.

Predavanja v sklopu delavnice:

  • Praktičen prikaz ocenjevanja kakovosti voluminozne krme; Uroš Benec in Aleš Valenčič, kmetijski svetovalec specialist za živinorejo na KGZS-Zavod GO
  • Ogled travnikov in pašnikov na kmetiji in razprava

Na delavnico lahko v organoleptično oceno prinesete vzorec voluminozne krme z vaše kmetije.

 

Ker je število udeležencev omejeno, je obvezna prijava na e-naslov: darja.zadnik@go.kgzs.si ali na mtel: 031/666 142.

 

Zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 je potrebno pred in tekom usposabljanja upoštevati veljavna higienska priporočila. Zaenkrat velja, da je potrebno poleg ustaljene dobre higienske prakse, upoštevati še dodatne ukrepe:

- ob vstopu si je potrebno obvezno razkužiti roke,

- nošenje maske je obvezno ves čas usposabljanja,

- potrebno je vzdrževanje medosebne razdalje vsaj 1,5 do 2 metra,

- ter upoštevanje higiene kihanja in kašljanja.

Na tečaj pridite le, če nimate znakov okužbe dihal (npr. nahod, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah…).

 

Projekt »Izobraževanje o sonaravni živinoreji in okolju«, sofinanciranem iz ukrepa Sodelovanje PRP 2014–2020. Vodilni partner je Ljudska univerza Postojna. V sklopu projekta Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja 20-urno teoretično in praktično izobraževanje o sonaravni živinoreji na partnerskih kmetijah.