Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Vabilo na spletni seminar: predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020"

datum: 25.11.2020

Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020" bo potekala v obliki spletnega seminarja preko ZOOM aplikacije, in sicer v petek 27. 11. 2020 ob 13.00.

Na spletni seminar se lahko prijavite na spodnji povezavi:

https://zoom.us/webinar/register/5616062888690/WN_NsyfvNZZSruDRX1xqpf3Ow

Povezava vas bo vodila do obrazca za registracijo. Po uspešni registraciji boste na vašo elektronsko pošto prejeli potrditev registracije.

Za več informacij lahko pokličete Darjo Zadnik na telefonsko številko:
05 726 58 17 ali 031 666 142.

Za pomoč pri registraciji na spletni seminar lahko pokličete Aleša Valenčiča na telefonsko številko: 
030 721 432.


 

O RAZPISU:

16. javni razpis za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020" bo odprt do 27. januarja 2021, omogoča pa pridobitev finančnih sredstev za naslednje investicije:

  • ureditev hlevov, ki so po predpisih o gradnji objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje;
  • ureditev gospodarskih poslopij: skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme;
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil;
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil;
  • nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika.

Delež podpore znaša od 30 do 50% upravičene vrednosti naložbe.

VABILO v pdf 


Pripravila: 

Darja Zadnik, univ.dipl.inž.zoot.
svetovalka specialistka za razvoj podeželja