Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Obvestilo ekološkim pridelovalcem in predelovalcem o prijavi oziroma obnovitvi prijave v kontrolo!

datum: 16.12.2020

Vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2021, v okviri Programa razvoja podeželja za ukrep EK, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020.

Čeprav EU zakonodaja, ki bo urejala izvajanje ukrepov PRP 2014–2020 pri prehodu iz obstoječega v novo programsko obdobje (t.i. tranzicijska uredba), še ni sprejeta, boste ekološki pridelovalci zaključene petletne obveznosti za ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) v letu 2021 predvidoma lahko podaljšati za eno leto. Če ste zaključene petletne obveznosti za eno leto podaljšali že v letu 2020, pa jih boste v letu 2021 predvidoma lahko podaljšali še za eno leto.

Prav tako vas vabimo, da v letu 2021 v ukrep EK vstopite na novo, saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi ministrstvo namenja posebno pozornost.

Zato vse ekološke pridelovalce oziroma predelovalce, ki želite pridobiti finančno podporo za leto 2021, v okviri Programa razvoja podeželja za ukrep EK, pozivamo k prijavi oziroma obnovi prijave v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do 31. decembra 2020 pri eni izmed naslednjih pooblaščenih organizacij za kontrolo in certificiranje kmetijskih pridelkov ali živil: https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/

Pri preusmeritvi v ekološko kmetovanje in pri prijavi v kontrolo ekološkega kmetovanja vam lahko pomaga Kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica. Obrnete se lahko na najbližjo izpostavo Kmetijske svetovalne službe ali pokličete specialista za ekološko živinorejo na telefonsko številko 05/ 388 42 81 ali GSM 041/772 656.

 

Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014-2020.

 

logo pod eko

 

Foto: Canva