Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Na delovnem obisku kmetijskega ministra na Goriškem sodeloval tudi Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

datum: 13.09.2021

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pregrano dr. Jože Podgoršek je pretekli teden v okviru vladnega obiska na Goriškem skupaj z državnim sekretarjem Antonom Harejem obiskal več prehrambenih subjektov na Goriškem. Na sestanku v vrtnariji Čebron sta sodelovala tudi direktor zavoda Branimir Radikon in vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje Jože Vončina.

Vrtnarstvo Čebron že več desetletij prideluje zelenjavo in jo v lastni trgovini tudi prodaja, s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica pa sodeluje na področju varstva rastlin in kmetijskega svetovanja. Vrtnarstvo svoje pridelke trenutno prideluje v rastlinjakih, ki se razprostirajo na 4000 kvadratnih metrih.

Prevzemnica kmetije Katarina Bezjak je ministru predstavila posest, delo in tudi nekatere izzive, s katerimi se v vrtnariji soočajo.  Pogovori so se dotaknili tudi akumulizacijskega jezera Vogršček, kjer trenutno potekajo vzdrževalna dela, sodelovanja z institucijami glede varstva rastlin, mladih prevzemnikov in velikega pomena zelenjadarske panoge na tem območju.

Direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, ki predstavlja pomemben servis kmetom od Slovenske Istre do Posočja, se je obenem ministru zahvalil, da se je v okviru vladnega obiska na Goriškem tudi sam seznanil s težavami, pa tudi dobrimi praksami na področju kmetijstva na tem območju. 

Minister je poudaril, da je seznanjen s težavami namakanja in pomena akumulacijskega jezera Vogršček ter pomen prenosa jezera v upravljanje petih goriških občin.

Kmetijsko ministrstvo se je v okviru obiska na Goriškem sestalo tudi s predstavniki ajdovskega podjetja zamrznjenih izdelkov Incom Leone, s Konzorcijem vipavskih vinarjev in predstavniki Regijske razvojne agencije, cerkljanskimi kmeti in lovci ter Salamarijo Alpija, ki je proizvodni obrat kmetijske zadruge Tolmin.