Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 22.09.2021

Oljčna muha, marmorirana smrdljivka, pavje oko

V večini oljčnikov na celotnem območju pridelave oljk na feromonskih vabah po predvidevanjih še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

Trenutno oljkarjem na območjih kjer se muha številčnejše pojavlja (3 oziroma več muh/vabo na teden), priporočamo ukrepanje z zastrupljeno vabo po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.   

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Beauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina  Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Zaradi manjšega števila plodov v večini oljčnikov so ti bolj izpostavljeni napadu škodljivke. Oljkarjem priporočamo, da v oljčnikih redno spremljajo prisotnost škodljivke in napadenost plodov, ter po potrebi ukrepajo.

Bliža se čas obiranja oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

Na vabah z agregacijskimi feromoni opažamo povečan ulov stenic marmorirane smrdljivke. Kljub številčnemu ulovu večje škode na plodovih oljk ne opažamo. Stransko delovanje na stenice marmorirane smrdljivke ima tudi pripravek na osnovi deltametrina (Decis 2,5 EC), ki je registriran za zatiranje oljčne muhe in ima kratko karenco. Z omenjenim sredstvom je v oljčnikih dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.  

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

V oljčnikih, kjer je bila spomladi opažena močnejša okuženost s pavjim očesom po zadnjih obilnejših padavinah priporočamo preventivno škropljenje s fungicidom na osnovi bakra.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 35 WG v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO v odmerku 8 l/ha ali Taegro v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih. Na bolezen sta posebno občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

KARENCA

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

- Bacillus amyloliquefaciens

- Bacillus amyloliquefaciens

Cuprablau-Z 35 WG

Cuprablau-Z 35 WP

Nordox 75 WG

Serenade ASO

 

Taegro

 

1.6-2 kg/ha

2 kg/ha

1,25 kg/ha

8 l/ha

 

0,185-0,37 kg/ha

14 dni

14 dni

14 dni

Ni potrebna

 

1 dan

 

Bodite pozorni na karenco pripravkov! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!