Skoči na vsebino
Logo: I feel Slovenia

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

Slika svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

Slika tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

Slika načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

Slika rast

Rast je pot do cilja

Slika začne

Tu se vse začne

Slika prihodnost

Zremo v prihodnost

Slika lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

V Jabljah smo si ogledali poskuse z zelenjadnicami

datum: 08.09.2022

Dne, 1.9. 2022 smo se s sodelavci udeležili ogledov poskusov z zelenjadnicami (solatni paradižnik, fižol, česen, biorazgradljive folije) v Jabljah. V okviru Javne službe v vrtnarstvu so nam kolegi KIS – a predstavili potek posameznih poskusov.

 1. V plastenjaku so preskušali 16 sort solatnega paradižnika, ki so ga sejali 24. 3. 2022 in presajali na stalno mesto v plastenjak, 4. 5. 2022. Plodove so pobirali 2-krat tedensko v 16 pobiranjih. Na pomanjkanje kalcija sta bili najbolj občutljivi sorti Cuor di Bue in Nearco F1 ter Vitellio F1. Zgodnja pa je bila sorta Signora F1, ki je nudila enakomeren pridelek, vse do konca avgusta.
   
 2. V sortnih poskusih z nizkim fižolom za zrnje v letih 2018 in 2019 se je pokazalo, da lokacija in leto pridelave predvsem zaradi različnih vremenskih razmer močno vplivata na pridelek nizkega fižola za zrnje. V letu 2019, ko je bil mesec maj hladen in zelo moker, so bili tako na lokacijah, kjer so sejali šele konec maja oziroma v začetku junija, pridelki precej višji kot na lokacijah, kjer so fižol sejali konec meseca aprila. V letu 2022 je v vseh treh terminih setve v Jabljah najprej dozorelo zrnje sorte Češnjevec, sledila je sorta Buran, najkasneje pa je dozorelo zrnje sorte Zorin. Pridelek zrnja je bil v vseh treh terminih setve najnižji pri sorti Češnjevec, med sortama Buran in Zorin pa v tržnem pridelku zrnja ni bilo značilnih razlik v nobenem od treh terminov.
   
 3. Pridelava česna v Sloveniji se je po rasti v zadnjih letih ustalila med 170 in 200 ha letno (cca 100 ha tržne). Povprečni pridelki pri tržnih pridelovalcih med leti nihajo med 5,5 in 7 t/ha. Poskus s česnom (10 sort) se je odvijal v letih 2021 in 2022. Poskus 10 sort je bil v osnovnem gnojenju pognojen s 800 kg/ha mineralnega gnojila Nova Tec Classic 12-8-16. Plevele so uničevali z mehansko obdelavo in plitvim rahljanjem. Cvetna stebla so pri posameznih sortah rezali. Namakanje je bilo intenzivno v času debeljenja glavic. Dva tedna pred spravilom so prekinili z namakanjem. Spravilo so vršili v skladu z dozorevanjem sort. Sorte česna so pobirali v času, ko so rastline še imele zadnje 4 liste zelene. Posamezne sorte česna so populili, posušili in očistili. Visoke pridelke so dosegli pri sortah Sabagold, Garpek, Gardacho, Garcua, Messidrome.
   
 4. Za zaključek so nam pripravili degustacijo posameznih sort kuhanega visokega fižola za zrnje in sorte sveže narezanega solatnega paradižnika. Posamezne sorte smo tudi ocenili.
   
 5. Bolj podrobne razlage in rezultate lahko najdemo na spletni strani Javne službe za vrtnarstvo.

Pripravila:

Jana Bolčič, specialistka za zelenjadarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica