Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Prikrajševanje mladik

datum: 20.06.2017

Čeprav je bilo v južnih predelih vinorodne dežele sorazmerno malo padavin , je bila rast vinske trte bujna, tako, da je čas za prikrajševanje mladik, ki bujno zrastejo čez zadnjih par žic.

Optimalni čas za prvo vršičkanje je, ko večina mladik zraste do 50 cm nad zadnjim parom žic. Ob prepoznem vršičkanju , ko se mladje že močno  upogne navzdol, listi pod upognjenimi mladikami- vrhovi hitro ostarijo  in tudi porumenijo  in zgubijo svojo   nalogo. V ekološki pridelavi , kjer je rast šibkejša eni tudi mladike samo povežejo ob zgornji žici.  S tem delom tudi  pospešimo rast zalistnikov, ki so hitro  asimilacijsko aktivni. Z uravnavanjem osvetljene  listne mase  vplivamo na boljšo prehrano grozdja in vplivamo na boljšo vodno bilanco trte.  Prihajata meseca, ki  po navadi skoparita s padavinami.

Redčenje grozdja  - mladi vinogradi

V mladih 3 do 5 letnih vinogradih svetujemo redčenje  grozdja že v tej fazi, saj se pričakuje vodni stres v prihajajočem poletju .  Mladi trsi naj v svoji mladosti oblikujejo koreninski sistem in obremenitev z vsem nastavljenimi  grozdiči že v 3. letu močno oslabijo trto. Zato svetujemo močno redčenje .. pustimo le 2-3 grozde odvisno od velikosti in sorte vinske trte.

Tla – Zatravljene vinograde redno mulčimo  pri čisti obdelavi pa poskrbimo za rahljanje zgornje plasti tal zaradi izhlapevanja. Slovenska Istra in Kras sta imela skope padavine v juniju.