Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Varstvo oljk

datum: 27.06.2017

OBVESTILA O VARSTVU OLJK - Oljčna muha

Varstvo oljk

Obvestila za varstvo pri pridelavi oljk z dne 27. junij 2017

OBVESTILA O VARSTVU OLJČNIKOV

Oljčna muha

V zadnji dekadi junija smo pričeli s spremljanjem leta oljčne muhe s pomočjo feromonskih vab. Na območju Slovenske Istre oljčno muho spremljamo na 15. lokacijah, na območju Goriških Brd na štirih, na območju Vipavske doline v sedmih oljčnikih in na Goriškem Krasu na eni lokaciji.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2017 (26.06.2017).

Oljkarjem priporočamo, da tudi sami v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče za spremljanje pojava najpomembnejše škodljivke oljk. Vabe postavimo na južni oziroma zavetrni del krošnje oljke v višini glave. Na 1 ha namestimo eno do tri vabe. Veliko bolj selektivne so feromonske vabe, saj se na njih v glavnem lovijo le oljčne muhe, medtem ko se na rumenih lepljivih ploščah lovijo tudi druge žuželke, med katerimi je veliko koristnih. Nameščanje velikega števila rumenih plošč je tako lahko bolj škodljivo kot koristno.

Pripravil: Matjaž Jančar