Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pavje oko in oljkova siva pegavost

datum: 04.05.2016

Oljkarje, katerih oljčnike je močno prizadela glivična bolezen pavje oko ali oljkova siva pegavost, obveščamo, da naj prizadeta drevesa pred pričetkom cvetenja še enkrat poškropijo s fungicidom. Pri tem lahko uporabijo pripravke na osnovi bakrovega oksiklorida Cuprablau-Z v odmerku od 1,4 do 2 kg/ha, pripravek na osnovi folpeta Folpan 50 SC v odmerku 3,2 l/ha, pripravek na osnovi dodina Syllit 400 SC v odmerku 2,25 l/ha, pripravek na osnovi tebukonazola + trifloksistrobina Nativo 75 WG v odmerku 0,25 kg/ha ali pripravek na osnovi difenkonazola Score 250 EC v odmerku 0,5 l/ha. Pri ekološki pridelavi oljk je dovoljena le uporaba pripravka na osnovi bakra.

Glavni znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih in močno odpadanje listov v spodnjem delu krošnje. Na bolezen sta posebno občutljivi Istrska belica in Oblica. Glavni znaki oljkove sive pegavosti so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino). Pripravek Cuprablau Z deluje proti obema boleznima, sočasno ovira tudi razvoj bakterije, povzročiteljice oljkovega raka.

Pripravil: Matjaž Jančar