Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljčni molj

datum: 03.06.2016

Oljkarje obveščamo, da so oljke na zgodnejših legah že pričele s cvetenjem. Metuljčki cvetne generacije oljčnega molja zaključujejo let. V oljčnikih so trenutno prisotna jajčeca in mlade ličinke cvetne generacije oljčnega molja, ki objedajo cvetne organe in na cvetovih tvorijo značilne pajčevinaste zapredke.

Oljkarjem priporočamo, da v začetku cvetenja proti oljčnemu molju uporabijo pripravek za biotično zatiranje na osnovi bakterije B. thuringhiensis LEPINOX PLUS v količini 1 kg/ha. (100g na 100 l vode pri porabi 1000 l vode/ha). Škropilni brozgi lahko dodamo tudi listno gnojilo – na primer bor za izboljšanje oploditve oljk. Po potrebi se tretiranje ponovi čez 7 – 10 dni. Karenca ni potrebna.
S tem škropljenjem številčno zmanjšamo generacijo oljčnega molja, ki dela škodo na plodičih oljk, pri kateri se ličinke molja zavrtajo v še neolesenele koščice oljk.

Pripravil: Matjaž Jančar