Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Pavje oko in oljkova siva pegavost

datum: 17.06.2016

Zaradi pogostih in obilnih padavin v zadnjih tednih, v nekaterih oljčnikih opažamo močnejši pojav glivične bolezni pavje oko. Na bolezen je posebno občutljiva istrska belica. Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih v spodnjem delu krošnje. V primeru pojava bolezni priporočamo ukrepanje s fungicidi. Pri tem lahko v sklopu ekološke pridelave oljk uporabimo pripravke na osnovi bakrovega oksiklorida Cuprablau-Z v odmerku od 1,4 do 2 kg/ha. V sklopu integrirane pridelave pa tudi pripravek na osnovi difenkonazola Score 250 EC v odmerku 0,5 l/ha.

Trenutno so vremenske razmere zelo ugodne tudi za pojav oljkove sive pegavosti.
Značilni bolezenski znaki so blaga sajavost na spodnji strani in rumenenje zgornje strani lista. Na bolezen so posebno občutljive italijanske sorte (Leccino, Lecone in Pendolino).
Pripravek Cuprablau Z deluje proti obema boleznima, sočasno ovira tudi razvoj bakterije, povzročiteljico oljkovega raka.

Pripravil: Matjaž Jančar