Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

EVIDENCE o uporabi FFS v kmetijski pridelavi

datum: 18.07.2016

V skladu s Pravilnikom o integriranem varstvu pred škodljivimi organizmi (UL RS 43/14) so vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev za poklicno rabo dolžni voditi podatke o uporabi metod varstva rastlin z nizkim tveganjem in njihovi uspešnosti, prav tako morajo voditi podatke o uporabi FFS in račune za kupljena FFS.

Obrazec - Priloga 1