Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljčna muha

datum: 20.07.2016

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da smo v posameznih oljčnikih na feromonskih vabah opazili povečano prisotnost oljčne muhe.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016 (18.07.2016).

Pri pregledu plodov smo samo na dveh obmorskih lokacijah opazili manjše število odloženih jajčec.
Za zmanjšanje populacije oljčne muhe na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila priporočamo ukrepanje z zastrupljenimi vabami po delu krošnje. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1 - 1,2 l/ha. V sklopu integrirane pridelave lahko uporabimo tudi hidroliziran protein Nutrel v 1,5 % koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v odmerku 0,125 l/ha. V obeh variantah porabimo približno 30 l škropilne brozge/ha.
Pripravek GF 120 lahko v sezoni lahko uporabimo 4x , Perfekthion pa le 1x.

Na ostalih lokacijah oljčnikov na območju Slovenske Istre kjer je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah maloštevilen ukrepanje proti škodljivki še ni potrebno. Trenutne in napovedane vremenske razmere (visoke temperature in nizka zračna vlažnost) za razvoj in dejavnost oljčnih muh niso ugodne.

pripravil: Matjaž Jančar