Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Institute of agriculture and forestry Nova Gorica

svetujemo

Svetujemo, pomagamo, rešujemo

tradicija

Tradicija, znanje, kakovost

načrtujemo

Načrtujemo skupno prihodnost

rast

Rast je pot do cilja

začne

Tu se vse začne

prihodnost

Zremo v prihodnost

lokalno

Živimo globalno, uživajmo lokalno

Oljčna muha

datum: 26.07.2016

Oljkarje na območju Slovenske Istre, Goriških Brd in Vipavske doline obveščamo, da je ulov oljčne muhe na feromonskih vabah malo številčen.

Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih v Slovenski Istri, Goriških Brdih in Vipavski dolini lahko preverite na naslovu Ulov oljčne muhe 2016 (25.07.2016).

Pri pregledu plodov glede poškodovanosti zaradi oljčne muhe smo opazili manjšo poškodovanost le na območju Strunjana. Glede na številčno prisotnost muhe, poškodovanost plodov in vremenske razmere ukrepanje proti oljčni muhi trenutno ni potrebno.

Oljkarjem priporočamo, da v svojih oljčnikih namestijo feromonske vabe ali rumene lepljive plošče ter redno spremljajo pojav oljčne muhe.

Pripravil: Matjaž Jančar